Liigu sisu juurde
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Gümnaasiumi tunnijaotuskava

Gümnaasiumi tunnijaotuskava


KOHUSTUSLIKUD KURSUSED
RÕK (kohustuslike kursuste arv) THG kohustuslike kursuste arv (RÕK+kooli valik) 10. kl 11. kl 12. kl
Vene keel 6 6 2 2 2
Kirjandus 5 9 3 3 3
Inglise keel 5 14 5 4 5
Eesti keel teise keelena 9 9 3 3 3
Matemaatika (lai 14) 14 14 5 5 4
Bioloogia 4 4 1 2 1
Keemia 3 3 1 2 -
Füüsika 5 5 2 2 1
Geograafia (loodusgeograafia) 2 2 - 2 -
Geograafia (inimgeograafia) 1 1 1    
Ajalugu 6 6 2 2 2
Ühiskonnaõpetus 2 2   1 1
Inimeseõpetus: kursus „Perekonnaõpetus" 1 1 1 - -
Muusika 3 3 1 1 1
Kunst 2 2 - 1
 
1
Kehaline kasvatus 5 5 2 2 1
Arvuti kasutamine uurimistöös   1   1  
Uurimistöö alused   1   1  
KOHUSTUSLIKUD VALIKKURSUSED          
Riigikaitse   2   2  
Eesti kirjandus   3 1 1 1
Kirjutamise alused ( inglise keeles)   3 1 1 1
Inglise kirjandus (inglise keeles)   1 1    
Õpilasuurimus või praktiline töö   1   1  
Kohustuslikke kokku 73 98      

KURSUSED ÕPILASE VALIKUL gümnaasiumi jooksul 

 

 

 

 

 

 

         

Viimati muudetud 21.02.2024