Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kodukorra reeglid nutiseadmete kasutamiseks

Kodukorra reeglid nutiseadmete kasutamiseks

Õpilane, kes ei täida nutiseadmete kasutamisele kehtestatud reegleid, annab oma seadme kooli juhtkonnale hoiule ja see tagastatakse ainult lapsevanemale. Korduva rikkumise korral on koolil õigus pöörduda politsei poole.

 1. Õpetaja võib hoiule võtta välja lülitamata või koolikotti panemata tunnitööd segavaid olme- ja elektroonikavahendeid. 

 2. Tundide ajaks lülitab õpilane oma nutiseadme välja või hääletule režiimile. Tunni ajal seda kasutada ei tohi, välja arvatud juhul, kui õpetaja annab selleks loa (näiteks helistamiseks).   

 3. Õpilasel on õigus kooli kaasa võtta isiklikke digivahendeid ja kasutada neid õppetöös vastavalt õpetaja korraldusele või kasutamiseks lubatud ajal kedagi häirimata. 

 4. Nutiseadme kasutamine on keelatud kehalise kasvatuse tundides.   

 5. Kontrolltööde ajal ei tohi seadmeid käes ega laual hoida (nt: nutikell, airpodsid). Õpetaja koostatud kirjalike hindeliste tööde kopeerimine, pildistamine ja mistahes viisil levitamine on rangelt keelatud (käsitletav autoriõiguse seaduse rikkumisena). 

 6.  Nutiseadmega mängimine on keelatud tunnis ja keelumärkidega märgistatud alal kogu koolis oldud aja vältel. 1.-3. klass ei kasuta nutiseadmeid oma klassi tundide lõpuni.  

 7. Nutiseadmete kasutamine vahetundides: õpilased võivad kasutada nutiseadmeid vahetunnis õppe-eesmärgil.

 8. Keelatud on kiusamine nii päriselus kui ka internetis. Õpilased ei või salvestada või üles laadida internetti kooli territooriumil kaasõpilastest või õpetajatest tehtud fotosid või videoid. Piltide tegemine, üleslaadimine internetti või jagamine tuleb kooskõlastada pildil olevate inimestega. Õpilastel on keelatud avaldada solvavaid pilte, helisalvestisi, videoid või tekste sotsiaalmeedias või nutiseadme vahendusel.  

 9. Õpilastel on keelatud pildistada, filmida ja salvestada ilma õpetaja loata õppeprotsessi ja ka vahetundide ajal kooli ruumides või territooriumil.  Kooli ürituste salvestamiseks tuleb luba taotleda ka kooli juhtkonnalt. Klassi ürituste salvestamiseks peab olema kirjalik nõusolek nii õpetajalt kui ka lapsevanematelt ja salvestamine peab olema seotud õppekava täitmise eesmärgiga.  

 10. Õpilased tohivad kooli seadmeid kasutada ainult õppeülesannete täitmiseks. Isiklikke seadmeid võib tunnis kasutada kokkuleppel õpetajaga. Keelatud on kooli ja õpilaste isiklike IKT seadmete lõhkumine või igapäevase töö häirimine ning seadmete algseadistuste muutmine.   

 11. Kooli üritustel on kõikidel isikutel nutiseadmete kasutamine (muuks kui ürituse kooskõlastatud salvestamiseks) taunitud. 

 12. Õpetajad on õpilastele ja kolleegidele heaks eeskujuks oma mõistva suhtumisega nutiseadmete kasutamise osas.

 13. Õpilased ei tohi kasutada teiste isikute nime ja identiteeti oma loomingu edastamiseks.   

 14. Õpilastel on kohustus hoida internetis ja meedias kooli head mainet.

 15. Õpilane vastutab oma nutiseadme eest. Tal on kohustus oma isiklikke nutiseadmeid heaperemehelikult hoida. Nutiseadmete kaotamise eest vastutab seadme omanik. Leitud nutiseade viiakse kooli valvelauda valvuri kätte.


 

Viimati muudetud 21.02.2024