Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kooli üldtööplaan

Kooli üldtööplaan


Kooli prioriteetteemad algavaks õppeaastaks
 

Kooli väärtused: (Kool kui perekond, Areng läbi elu, Koostöös peitub jõud)

KEELE ja KULTUURI AASTA

Eestikeelsele aineõppele ülemineku ettevalmistus 1. ja 4. klassides

UUE ÕPPEKAVA väljatöötamine

Tallinna keeltele ja kultuurile pühendatud teemaasta

Lähtuvalt Tallinn 2035 arengustrateegiast on 2023/24. õppeaasta pühendatud erinevatele keeltele ja kultuurile laiemalt.

Eesmärgiks on võimestada ja tunnustada keele ning kultuuri eest seisvaid haridustöötajaid, kelleks on õpetajad ja teised keele ja kultuuriga seotud haridusasutuse töötajad.

Teema-aasta jaguneb teemakuudeks, mille raames Tallinna Haridusamet toetab ja organiseerib erinevaid tegevusi, et Tallinnas oleksid õnnelikud/õnnestunud õppijad. Samuti on teema-aasta fookuses eestikeelsele õppele üleminek. 
Oleme koostanud soovituslikud tegevussuunad, et saaksite oma asutuses teema-aastaga seotud tegevusi planeerida ja ellu viia. Teema-aasta soovituslikud tegevussuunad on leitavad manuses olevast failist.
Teema-aasta on jaotatud teemakuudeks järgmiselt:

Kalendrikuu

Teemakuu 

Kuu fookus, käsitletavad teemad

September

Keeleõppe kuu

Keelte õppimine aitab laiendada silmaringi ja annab võimalusi.

Oktoober

Hõimukuu

Uurida ja mõelda, et mis on eesti keele sugulaskeeled ja kes on eestlaste hõimurahvad?

November

Maailmahariduse kuu

Maailmaharidus võimaldab avada oma silmad, südamed ja meeled maailma tasandil,
annab võimaluse mõista, ette kujutada, loota ja tegutseda.

Detsember

Traditsioonikuu

Inimesed toetuvad traditsioonidele. Millised on meie tavad ja kombed, millised on meie naabrite traditsioonid?

Jaanuar

Mitme-kultuurilisuse kuu

Igal rahval on oma kultuur, kõik me õpime üksteiselt.
Kas sa tead, millised rahvad on eesti keelt ja kultuuri mõjutanud?

Veebruar

Kodukuu

Meie kodumaa on Eesti. Millal saab majast kodu? Mis on kodutunne ja koduigatsus?

Märts

Sõnakunstikuu

Sõnakunst elustab mõtted ja tunded, on kõigi võimaluste, keelte ja mõtete kants.

Aprill

Nutikuu

Digimaailmal on mõju meie laste mõtte- ja tundemaailma kujunemisel.
Milliseid digivahendeid kasutad?

Mai

Euroopa keelte kuu

Euroopa Liidul on 24 ametlikku keelt. Mitu keelt suudad ära tunda?

Juuni
Juuli
August

Mõnusad suvekuud

Mängime, laulame, tantsime, mõistatame! Laul teeb rinna rõõmsaks, tants jala kergeks ja mõistatus meele teravaks.
 


THG üldtööplaan

Viimati muudetud 14.09.2023