Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Koolipsühholoog

Olga Larina

olga.larina[at]humg.edu.ee
35420.jpg

 

Kabinet B-310 (B- korpuse III korrusel)

6180137

Tööajad: 8.00-16.00 (Muud ajad kokkuleppel)


 

Psühholoog:

  • Selgitab koos aineõpetajatega mitterahuldava õpitulemuse psühholoogilised põhjused.
  • Nõustab ja abistab klassijuhatajaid õpilase HEV küsimustes ja ja õpilase individuaalsuse väljaselgitamisel.
  • Vastutab HEV õpilasi puudutavate konsultatiivsete otsuste säilitamise ja juhtkonnale tugisüsteemide määramiseks vajaliku teabe edastamise eest.
  • Nõustab õpiabi rühma õpetajat erimetoodiliste võtete kasutamisel.
  • On toetajaks nii õpilasele, õpetajale , lapsevanemale psühholoogilise nõustamise kaudu.
  • Reageerib kriisiolukordadele, pakkudes psühholoogilist abi.
  • Nõustab õpilasi nii isikliku elu, suhteprobleemide kui õppetööga seotud pingete korral.
  • Tegeleb süstemaatilise vaatlusega varajaseks probleemide märkamiseks, et neile kiiremini reageerida.
  • Säilitab dokumente

Viimati muudetud 29.08.2023