Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Korruptsiooniinfo

Juhendmaterjalid


Korruptsiooni ennetamise juhend

Korruptsiooniennetus ja huvide konflikti vältimine õppeasutustes 

Korruptsioonivastase seaduse veebikoolitus

Korruptsioonivastase seaduse veebikoolitus


 

Korruptsiooni ennetamise õiguslikke aluseid ja vastutust reguleerib korruptsioonivastane seadus

Korruptsiooniga seonduvate juhendite ja eeskirjadega tutvu kindlasti SIIN.  Juhendmaterjalid


Tallinna Haridusametis korruptsiooni ennetamise eest vastutavaks teenistujaks on haridusameti sisekontrolli sektori juhtivspetsialist Riina Käos, kes teostab ametiisikute töökoha- ja tegevuspiirangu järgimise kontrolli.
Kontaktriina.kaos@tallinnlv.ee, tel 640 4678.
 

Korruptsiooni ennetamine

Korruptsiooni ennetamise eest vastutav isik:Annelii Juhkama direktor, annelii.juhkama@humg.edu.ee
Ametiseisundit omavad isikud: majandusjuhataja, õppejuhid, projektijuhid, haridustehnoloog, infojuht, personalijuht ja raamatukoguhoidjad ja kõik õpetajad olles õ/n-s või komisjonides.

THG direktori käskkiri 25.08.2023 nr.1-3/25-üt THG töökohad, millega kaasneb ametiseisund
 

Ruumide ja inventari üürihinnad on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 26.04.2023 nr HA-4-25

Info: Rain Matt rain.matt@humg.edu.ee 

Viimati muudetud 15.11.2023