Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Meie kooli väärtused

Meie kooli väärtused

Kooli prioriteetteemad 2021/22õppeaastaks

LIIKUMINE ja TERVIS

Kooli väärtused:

I   Kool kui perekond

II  Areng läbi elu

III  Koostöös peitub jõud

MÕK- muutunud õpikäsitus

Kooli väärtused lahtikirjutatuna:

 1. Kool on kui perekond

 • Austan oma kaaslasi ja olen nende suhtes tähelepanelik.

 • Olen abivalmis, leian aega teiste märkamiseks ja mõistmiseks.

 • Tunnen rõõmu enda ja teiste saavutustest.

 • Väärtustan iseenda ja teiste kultuurilist kuuluvust ja erinevaid identiteete. Teistega suheldes olen avatud, sõbralik ja salliv.

 • Olen valmis suhtlema inimestega erinevates keeltes.

                             2. Areng läbi elu

 • Olen aktiivne ja uudishimulik õppija.

 • Usun, et paremaks ja targemaks inimeseks kasvamiseks tuleb teha järjepidevalt tööd.

 • Olen veendunud, et meis kõigis peitub potentsiaal olla suurepärane, seepärast toetan kaaslasi nende teel.

 • Olen valmis proovima ja eest vedama uusi ideid looval viisil.

 • Töös ja õppimises lähtun eetilistest põhimõtetest.

 • Olen teadlik enda tugevustest ja nõrkustest, vajadusel otsin võimalusi enesetäienduseks.

     3. Koostöös peitub jõud

 • Teen kaaslastega ühiste eesmärkide saavutamise nimel koostööd ja valin meeskonnatöös eesmärgist lähtuvalt sobivaima rolli.

 • Olen aus ja vajadusel avaldan oma arvamust, julgustan ka teisi seda tegema. Aktsepteerin arvamuste paljusust.

 • Tean oma õigusi ja kohustusi.

 • Mõistan, et minu pingutusest sõltuvad minu saavutused.

 • Mõistan oma vastutust kooli maine kujundamisel.       

  thg_vaartused.jpg

Viimati muudetud 02.11.2021