Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Õppenõukogud

Õppenõukogude toimumisajad ja päevakord 2021/22

detsember 2021

Päevakord:
1. Direktori info eelmise õppenõukogu otsuste täitmise kohta
2. I trimestri kokkuvõte, toetusmeetmed   

3. Distantsõpe                                                                                

 

märts 2022

Päevakord:

1. Direktori info eelmise õppenõukogu otsuste täitmise kohta
2. II trimestri kokkuvõte, toetusmeetmed

juuni 2022

Päevakord:
1. Direktori info eelmise õppenõukogu otsuste täitmise kohta
2. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine
3. Klassikursust kordama jätmine
4. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine
5. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga
6. Gümnaasiumilõpetajate tunnustamine kuld- ja hõbemedaliga
7. Lõputunnistust allkirjastavate õpetajate nimetamine

juuni 2022

Päevakord:
1. Direktori info eelmise õppenõukogu otsuste täitmise kohta
2. Gümnaasiumi lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmise otsustamine
3. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmise otsustamine
4. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiitusega lõputunnistusel või põhikooli lõpetamine kiituskirjaga

august 2022

Päevakord:
1. Direktori info eelmise õppenõukogu otsuste täitmise kohta
2. Kokkuvõte kooli õppe- kasvatustöö tulemustest 2021/22 õ-a; ettepanekud kooli õppe- ja kasvatustöö täiustamiseks
3. Järgmisse klassi üleviimine pärast täiendavat õppetööd

august 2022

Päevakord:
1. Õppenõukogu sekretäri valimine
2. Kooli üldtööplaani kinnitamine
3. Ettepanekud kooli õppe- ja kasvatustöö täiustamiseks 2022/23. õ-a
4. Õppenõukogu tegevusse õpilasesinduse määratud õpilaste esindaja kaasamine

Viimati muudetud 10.09.2021