Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Õppenõukogud

Õppenõukogud

Õppenõukogude toimumisajad ja päevakord 2023/24

Õppenõukogude toimumisajad 2023/24:
30.08.2023
29.11.2023
12.03.2024
10.06.2024
17.06.2024

 

Tallinna Humanitaargümnaasiumi õppenõukogu koosoleku protokoll
01.09. 2023. a nr 1-11/1
Õppenõukogu koosoleku toimumise algus: 14.00
Õppenõukogu koosoleku toimumise lõpp: 15.00
Õppenõukogu koosoleku juhataja Annelii Juhkama
Õppenõukogu koosoleku protokollija Anne Pipar
Õppenõukogu koosolekust osa võtnute ning puudunud õppenõukogu liikmete nimed esitatud
lisas (lisa 1)
Kinnitatud päevakord:
Õppenõukogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra järgmiselt:
1. Õppenõukogu sekretäri valimine
2. Kooli üldtööplaani kinnitamine
3. Kooli põhimääruse läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli põhimääruse ja selle
muudatuste kohta
4. Kooli õppekava läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli õppekava ja selle
muudatuste kohta
5. Ettepanekud kooli õppe -ja kasvatustegevuse täiustamiseks 2023.-2024. õ - a
6. Muudatuste sisseviimine kooli kodukorda
7. Õpilastega läbiviidavate arenguvestluste korraldamine
8. Õppenõukogu tegevusse õpilasesinduse määratud õpilaste esindaja kaasamine
9. Õppenõukogu esindajate määramine kooli hoolekogu koosseisu
10. Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine


Õppenõukogu protokoll
Tallinn 20. 06. 2023 a. nr. 1-11/4
Õppenõukogu koosoleku toimumise algus 9.00
Õppenõukogu koosoleku toimumise lõpp 10.00
Õppenõukogu koosoleku juhataja Luule Kösler
Õppenõukogu koosoleku protokollija Anne Pipar
Õppenõukogu koosolekust osa võtnute ning puudunud õppenõukogu liikmete nimed koos
ametinimetustega esitatud lisas (lisa 1)
Kinnitatud päevakord:
Õppenõukogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra järgmiselt:
1. Direktori Luule Kösleri informatsioon eelmise õppenõukogu otsuste täitmise
kohta.
2. Gümnaasiumi lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmise otsustamine
3. Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuste väljaandmise otsustamine
4. Põhikooli lõpetamine pärast pikendatud õppetööd
5. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiitusega põhikooli lõputunnistuselÕppenõukogu protokoll
Tallinn 14. 06. 2023 a. nr 1-11/3
Õppenõukogu koosoleku toimumise algus 15.00
Õppenõukogu koosoleku toimumise lõpp 16.00
Õppenõukogu koosoleku juhataja Luule Kösler
Õppenõukogu koosoleku protokollija Anne Pipar
Õppenõukogu koosolekust osa võtnute ning puudunud õppenõukogu liikmete nimed koos
ametinimetustega esitatud lisas (lisa 1).
Kinnitatud päevakord:
Õppenõukogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra järgmiselt:
1. Direktor Luule Kösleri informatsioon eelmise õppenõukogu otsuste täitmise
kohta.
2. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine
3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga
4. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine
5. Gümnaasiumilõpetajate tunnustamine kuld-ja hõbemedaliga
6. Lõputunnistust allkirjastavate õpetajate nimetamine

Viimati muudetud 11.03.2024