Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2021/2022. õppeaasta

Vastu võetud 06.05.2021 nr 13

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 30 lõike 4, § 31 lõike 4 ning § 34 lõike 3 alusel.

§ 1.   Riigieksamite vormid ja ajad

  (1) Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel (kirjalik) – 25. aprill 2022. a;
  2) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 27. aprill 2022. a;
  3) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 28.–29. aprill; 2. mai 2022. a;
  4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 3. mai 2022. a;
  5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 4.–6. mai; 9. mai 2022. a;
  6) matemaatika (kirjalik) – 20. mai 2022. a.

  (2) Inglise, prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 25. maiks 2021. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehe.

  (3) Saksa II astme keelediplomi eksami ja Saksa üldise kõrgkooliküpsuse saksa keele ja matemaatika eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 30. septembriks 2021. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

§ 2.   Riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad

  (1) Riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel (kirjalik) – 16. mai 2022. a;
  2) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 17. mai 2022. a;
  3) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 17.–18. mai 2022. a;
  4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 26. mai 2022. a;
  5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 26.–27. mai 2022. a;
  6) matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2022. a.

  (2) Inglise, prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende lisaeksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 25. maiks 2021. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

§ 3.   Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

  Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022. a;
  2) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 31. mai 2022. a;
  3) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 31. mai – 2. juuni 2022. a;
  4) matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022. a;
  5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022. a;
  6) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 14.–15. juuni 2022. a;
  7) valikeksam inglise keeles (suuline) – 16. juuni 2022. a.

§ 4.   Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

  (1) 4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;
  2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 20. september 2021. a;
  3) eesti keel teise keelena (suuline) – 20.–22. september 2021. a;
  4) eesti/vene keel (kirjalik) – 28.–29. september 2021. a;
  5) loodusõpetus (kirjalik) – 6.–7. oktoober 2021. a.

  (2) 7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;
  2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 23. september 2021. a;
  3) eesti keel teise keelena (suuline) – 23.–24. september; 27. september 2021. a;
  4) eesti/vene keel (kirjalik) – 30. september 2021. a; 1. oktoober 2021. a;
  5) loodusõpetus (kirjalik) – 4.–5. oktoober 2021. a;
  6) inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021. a;
  7) inglise keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021. a;
  8) saksa keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021. a;
  9) saksa keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021. a.

Liina Kersna
Haridus- ja teadusminister

Mart Laidmets
Kantsler

Cambridge English inglise keele C1 Advanced

eksamist 2021/2022 õppeaastal

Eksamisessioonid 2021/2022. õppeaastal
Sügisene eksamisessioon:
 Eeltesti (CEPT) I sessioon: 1. – 10. sept 2021
 C1 Advanced sügissessioonile registreerimine EIS-is: 14. – 24. sept 2021
 C1 Advanced sügissessioon: 27. nov – 10. dets 2021 (kirjalik eksam 27. novembril)
Kevadine eksamisessioon:
 Eeltesti (CEPT) II sessioon: 1. – 21. dets 2021
 C1 Advanced kevadsessioonile registreerimine EIS-is: 23. dets 2021 – 20. jaan 2022
 C1 Advanced kevadsessioon: 26. märts – 8. aprill 2022 (kirjalik eksam 26. märtsil)
Cambridge English inglise keele C1 Advanced eksami sooritamiseks tuleb läbida kolm etappi:
1) sooritada CEPT eeltest;
2) registreerida ennast C1 Advanced sügissessioonile või kevadsessioonile;
3) sooritada C1 Advanced eksam
Ainult CEPT eeltesti sooritamine ei asenda inglise keele riigieksamit.
Eeltestil C1 taseme saavutanud õpilased võivad ise otsustada, kas sooritavad C1 Advanced eksami sügisel või kevadel. Eksamile registreerimine toimub EISi kaudu etteantud registreerimisperioodil.
Õpilastel tuleks üle kontrollida, kas EISis on õige e-posti aadress ja telefoninumber, et temani jõuaks eksami korralduslik info.
Kordade määruse järgi saavad õpilased gümnaasiumi lõpetamiseks teha kas C1 Advanced eksami või inglise keele riigieksami. (§ 27, lg 111). Registreerudes inglise keele riigieksamile pole EISis võimalik lisaks valida C1 Advanced eksamit ja vastupidi.
Lisateave on kättesaadav Harno projektide veebilehel - nii C1 Advanced eksamite kui ka CEPT eeltesti läbiviimise osas.

Viimati muudetud 03.09.2021