Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2023/2024. õppeaastal

Vastu võetud 25.05.2023 nr 15

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 30 lõike 4, § 31 lõike 4 ning § 34 lõike 3 alusel.

§ 1.   Riigieksamite vormid ja ajad

  (1) Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel (kirjalik) – 22. aprill 2024. a;
  2) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 23. aprill 2024. a;
  3) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 23.–26. aprill 2024. a;
  4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 2. mai 2024. a;
  5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 2.–3. mai; 6.–7. mai 2024. a;
  6) matemaatika (kirjalik) – 23. mai 2024. a.

  (2) Inglise, prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 25. maiks 2023. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

  (3) Prantsuse keele rahvusvaheliste keeleeksamite (Diplôme d'études en langue française A2-, B1- ja B2-tase), Saksa II astme keelediplomi eksami ja Saksa üldise kõrgkooliküpsuse saksa keele ja matemaatika eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 30. septembriks 2023. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

§ 2.   Riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad

  (1) Riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel (kirjalik) – 20. mai 2024. a;
  2) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 27. mai 2024. a;
  3) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 27.–28. mai 2024. a;
  4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 29. mai 2024. a;
  5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 29.–30. mai 2024. a;
  6) matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a.

  (2) Inglise, prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende lisaeksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 25. maiks 2023. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad 2023/2024. õppeaastal on järgmised:
  1) eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024. a;
  2) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 20. mai 2024. a;
  3) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 20.–22. mai 2024. a;
  4) matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a;
  5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles (B1-tasemel), prantsuse keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel) (kirjalik) – 12. juuni 2024. a;
  6) valikeksam prantsuse keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel) (suuline) – 12.–13. juuni 2024. a;
  7) valikeksam inglise keeles (B1-tasemel) (suuline) – 12.–14. juuni 2024. a.

 

Kehtiva määruse terviktekst on kättesaadav Riigi Teataja lehelt, põhikooli lõpueksamitega seonduvad infomaterjalid leiate Harno kodulehelt


 

§ 4.   Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

Sel õppeaastal toimuvad järgmised tasemetööd (alus: haridus- ja teadusministri määrus):
Õppeaine   Toimumisaeg
4. klassi eesti keel/vene keel (kirjalik) 20.–22. september 2023
4. klassi loodusõpetus (kirjalik) 25.–27. september 2023
4. klassi A1-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik) 2. oktoober 2023
4. klassi A1-keeletasemel eesti keel teise keelena (suuline) 2.–5. oktoober 2023
4. klassi matemaatika (kirjalik) 12.–13., 16.–17. oktoober 2023
7. klassi eesti keel/vene keel (kirjalik) 18.–20. september 2023
7. klassi loodusõpetus (kirjalik) 27.–29. september 2023
7. klassi A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik) 5. oktoober 2023
7. klassi A-2 keeletasemel eesti keel teise keelena (suuline) 5.–6., 9.–11. oktoober 2023
7. klassi matemaatika (kirjalik) 17.–20. oktoober 2023
III kooliastme A2-keeletasemel inglise keel (7. klassi A-võõrkeelena õppijad) (kirjalik) 31. oktoober 2023
III kooliastme A2-keeletasemel inglise keel (7. klassi A-võõrkeelena õppijad) (suuline) 31. oktoober, 3., 6. november 2023
III kooliastme loodusainete katseline tasemetöö (10. klass ning kutseõppeasutuste I kursus) 3.–6. oktoober 2023
III kooliastme A2-keeletasemel saksa keel (põhikoolis A ja B võõrkeelena õppijad) (kirjalik ja suuline) 17.–18. jaanuar 2024
III kooliastme A2-keeletasemel vene keel (põhikoolis A ja B võõrkeelena õppijad) (kirjalik ja suuline) 11.–12. jaanuar 2024
IV kooliaste sotsiaalvaldkonna katseline tasemetöö (12. klass) 3.–7. märts 2024
IV kooliastme loodusvaldkonna katseline tasemetöö 12.–15. märts 2024
I kooliastme sotsiaalvaldkonna katseline tasemetöö (3. klass) 7.–8. mai 2024
II kooliastme sotsiaalvaldkonna katseline tasemetöö (6. klass) 9.–10. mai 2024

Kõik tasemetööd on elektroonilised ja viiakse läbi EISi keskkonnas (eis.ekk.edu.ee/eis)
Tasemetöö on õpilase ja õpetaja jaoks enesehindamise vahend. Tasemetöö annab ülevaate, milliste teemade või pädevustega on vaja koos õpilastega veel tööd teha ja millistes ollakse juba väga edukad. Tasemetöö eest õpilastele hindeid ei panda.
Kristina Kallas
Minister

Kristi Vinter-Nemvalts
Kantsler

Riigi Teataja

Viimati muudetud 21.02.2024