Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Saksa keel B – keelena

Saksa keel B – keelena

Õppekava nimetus: Saksa keele õppekava algtaseme ja kesktaseme jaoks.
Õppe eesmärgid ja õppeaja kestus:
Õppe kogumaht on 6 kursust (1 kursus on 35 õppetundi), kokku: 210 ak/t, millele lisandub
iseseisev töö kodus. Tunnid toimuvad kahel korral nädalas.
Kursuse eesmärgiks on keeleoskuse omandamine tasemel, mis vastab Euroopa
keeleoskuse raamdokumendis kirjeldatud keeleoskustasemele A – algtasemel
keelekasutaja ( A1, A2), B - iseseisev keelekasutaja (B1, B2).
Gümnaasiumi lõpetajale on võimalik sooritada oma teadmiste kinnitamiseks Goethe
Instituudi (Goethe Institut) Tallinna esinduses eksami A2, B1 või B2 tasemele, mille
tunnistust keele valdamist kinnitava ja eksamiga võrdsustatud dokumendina
tunnustatakse kogu maailmas. Eksamite eest tasuma ei pea. See on valikeksam.
Õppekava sisu:
A1 - Algtase (1.-2.kursust või moodul)
Antud kursus on algajatele, kes soovivad õppida saksa keelt päris algusest, kes ei valda
saksa keelt ning ei ole varem õppinud. Eesmärgid: tutvustada saksa keele grammatika ja
foneetika algtõdesid, tutvustada sissejuhatavalt saksa kultuuri ning keeleruumi, õpilane
omandab elementaarse vestlusoskuse.
A2- Madalam kesktase (3.-4.kursust või moodul)
Antud kursus on neile, kellel on algteadmisi saksa keeles. Sobib saksa keele A1 taseme
kursustel õppinutele või neile, kes õppis saksa keelt palju aastaid tagasi.
B1- Kesktase (5.-6.kursust või moodul)
Antud kursus on neile, kellel on algteadmisi saksa keeles. Sobib ka A2 taseme kursustel
õppinud inimestele, kellel on saksa keele kasutamise praktilisi oskusi.
B2 - Kõrgem kesktase (5.-6.kursust või moodul)
B2 tase on võõrkeele iseseisva kasutamise tase. See kursus on mõeldud neile, kellel on
põhjalikud teadmised saksa keelest. Kasulik ka neile, kes õppisid B1 taseme kursustel ja
omavad saksa keele kasutamise praktilisi oskusi.

 

Gümnaasiumi saksa keele ainekava

 

Viimati muudetud 11.10.2022