Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Sotsiaalpedagoog

Miroslava Izmailova

Kab. А102, tel. 6180138

miroslava.izmailova@humg.edu.ee

 

Sotsiaalpedagoog

  • Selgitab välja koostöös klassijuhatajate ja aineõpetajatega riskigruppi kuuluvad õpilased(perekondlikud probleemid, käitumisprobleemid, mitterahuldavad õpitulemused, isiklikud probleemid, tervise probleemid)
  • Tegeleb koolivägivalla juhtumite lahendamisega.
  • Koostöös kooli psühholoogiga nõustab õpilasi, lapsevanemaid, õpetajaid.
  • Teeb koostööd lastekaitse- ja korrakaitsesüsteemidega.

Viimati muudetud 02.09.2020