Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Trimestrid ja vaheajad

Õppetöö toimub põhikoolis trimestrite kaupa:

Trimestrid 2021/22.õa

I trimester 01.09.21 - 26.11.21

II trimester 29.11.21 - 11.03.22

 III trimester 14.03.22 - 13.06.22

2020/21.õppeaasta koolivaheajad Riigi Teataja

2021/2022. õppeaasta koolivaheajad

 

l vaheaeg 25. oktoober - 31. oktoober 2021. a;
II vaheaeg 23. dets 2021-9. jaanuar 2022. a;
III vaheaeg 28. veebruar.-6. märts 2022.a;
IV vaheaeg (v.a 12. klass) 25. aprill - 1. mai 2022. a;
V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni -31. august 2022. a.

https://www.riigiteataja.ee/akt/110092020003#para2

Vastu võetud 09.09.2020 nr 32

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 24 lõike 7 alusel.

 

Viimati muudetud 27.11.2021