Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Trimestrid ja vaheajad

Õppetöö toimub põhikoolis trimestrite kaupa:

TRIMESTRID

I trimester 01.09.22 - 25.11.22

II trimester 28.11.22 - 10.03.23

III trimester 13.03.23 - 14.06.23

 

 

KOOLIVAHEAJAD 2022/2023

I vaheaeg 24. okt 2022. a - 30. okt 2022. a;

II vaheaeg 22. dets 2022. a - 8. jaan 2023. a;

III vaheaeg 27. veebr 2023. a - 5. märts 2023. a;

IV vaheaeg (v.a 12. klass) 24.- 30. aprill 2023. a;

V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 15. juuni - 31. august
2023. a.

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/110092020003?leiaKehtiv

 

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 24 lõike 7 alusel.

 

 

Viimati muudetud 30.08.2022