Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Üldandmed

Üldandmed

Õppeasutuse lühiülevaade

 Kooli üldandmed:

Kooli nimi: Tallinna Humanitaargümnaasium
Kooli asukoht: Koidu 97 Tallinn 10139
Veebilehekülg: /humanitaargumnaasium

Õppekeeled: vene ja eesti

Kooli eripära: hiliskeelekümblus, LAK- õpe, UNESCO- ühendkool, ELOS- kool, MuKK- võrgustiku kool
Õpilaste arv:  seisuga 22.09. 2021 : 1122 õpilast  (hetkeseis: https://info.haridus.ee/Asutus/1262)            

Õpetajate arv:  seisuga 26.09. 2021: 88

Klassikomplektide arv: 41
Klassiruumid: 56 (2800 m2)

Spordisaalid: 4 (1166 m2)

Söökla: 1 (260 kohta)

Aula: 1 (288 kohta)

Raamatukogu: 1

Garderoob: 1
Õpetajate tuba: 1

Auditoorium: 1

Statsionaarne arvutiklass: 1

Mobiilne arvutiklass: 4

Tallinna Humanitaargümnaasium asutati 1.09.1963 ja asub Kesklinnas,  Koidu tn. 97. Algselt oli kooli nimetus Tallinna 26. Keskkool. 1963 – 1966. aastani toimus õppetöö 1. kuni 4.klassini eesti keeles ja 5. - 9. klassini vene keeles. 01.09.1966 muutus kool ainult venekeelse õppega kooliks. A ja B klassides alustati inglise keele õpet esimesest klassist ja  vanemates klassides õpetati mõningaid ained inglise keeles. Kuni 1968. aastani oli kool kaheksaklassiline, aga alates 01.09. 1968 avati ka 9. klassid ning kool muutus keskkooliks ja kandis nime Tallinna 26. keskkool

1996. aastal kool muutis oma nimetust, milleks nüüd on Tallinna Humanitaargümnaasium. Tallinna Humanitaargümnaasium on üks suuremaid munitsipaalkoole vabariigis.  Alates 2004. aastast liitus kool hiliskeelekümblusprogrammiga. 

Tallinna Humanitaargümnaasium on kool, kus keskendutakse keeleõppele, aga samas saab õppija tugeva üldhariduse.  Kool omab pikaajalist kogemust inglise keele õpetamisel. Gümnaasiumiklassides saab  valikainetena õppida aineid inglise keeles.  Erilist tähelepanu pööratakse riigikeele õpetamisele. Igas paralleelis toimub A klassides õpe valdavalt eesti keeles. Teistes klassides toimub  alates esimesest klassist eestikeelne aineõpe. Põhikooli lõpuks on õpilased õppinud ühte või mitut ainet eesti keeles, mis annab õpilastele võimaluse jätkata õpet gümnaasiumiosas, kus õpe on valdavalt eesti keeles. THGs pööratakse ka suurt tähelepanu vene keele ja kirjanduse õppele, et õpilases säiliks huvi oma emakeele ja kultuuri vastu. Samuti on valikainena võimalik õppida saksa keelt. 

Tallinna Humanitaargümnaasium kuulub UNESCO ühendkoolide võrgustikku

UNESCO ühendkoolid on rahvusvaheline koolide võrgustik, mis loodi 1953. aastal ja mille tegevustes lööb kaasa ligi 10 000 haridusasutust enam kui 180 riigist. Võrgustiku eesmärk on edendada maailmaharidust, tutvustada maailma rahvaste, kultuuride ja tavade mitmekesisust, väärtustada haridust ja looduskeskkonda, tehes koostööd ning propageerides jätkusuutlikku arengut. Eestis juhendab ühendkoole MTÜ Mondo.

Ühendkooliks vastuvõtmine on kvaliteedimärk, mis näitab, et kool on teatud valdkondades avatum, teadlikum, aktiivsem ja uuendusmeelsem.

Tallinna Humanitaargümnaasium on ELOS-kool

Elos on haridusprogramm, mille eesmärgiks on Euroopa ja rahvusvahelise dimensiooni edendamine hariduses. Elos programmi õpilastele kehtestatud standardid kirjeldavad õpilaste oskusi (võõrkeelte oskus ja kasutamine, ettevõtlikkus/ ettevõtluse, koostöö- ja suhtlemiskompetentsid Euroopa ja rahvusvahelises koostöös). Elos-koolide standardite puhul on keskmes rahvusvaheline koostöö, võõrkeelte ja võõrkeeltes ainete õpetamine ning ettevõtlikkuse arendamine asutuse arengu- ja õppekavalises tegevuses.

Elos programm toimib Euroopa koolide võrgustikuna, milles antakse kõrgel tasemel haridust valmistades 12-19-aastasi õpilasi ette Euroopa kodaniku rolliks läbi Euroopa õppekeskkonna. Elos-koolide õppekavad on Euroopa ja rahvusvahelise orientatsiooniga, arendatakse Euroopa kompetentse õpilaste ja koolide seas, tegeletakse sihikindlalt erinevate Euroopa hariduslike instrumentide (nt Europass, Euroopa keelemapp, õpilaste sertifikaadid ja portfooliod) rakendamisega koostöös õpilastega.

Üle 140 gümnaasiumi erinevatest Euroopa riikidest kuulub Elos-liikumisse, mille raames toimuvad kohtumised ja seminarid, kogemuste vahetamine ning koolidevahelised ühisprojektid. Tallinna Haridusamet osaleb partnerina EL projektides seoses Elos programmi arendamisega alates 2009.aastast.
Programmi eestvedajaks on Hollandi hariduskeskus Ons Middelbaar Onderwijs, partnerorganisatsioonid on Eestis, Saksamaal, Austrias, Hispaanias, Prantsusmaal, Itaalias, Türgis, Iirimaal, Suurbritannias, Leedus, Poolas, Slovakkias, Portugalis, Rootsis ja Norras.

Tallinna Humanitaargümnaasium on Multikultuuriliste Koolide Võrgustikus (MuKK)

Mitmekultuuriliste koolide võrgustiku tööd suunab Tartu Ülikooli eetikakeskus ning võrgustiku eesmärk on aidata vene õppekeelega koolidel Eestis arendada omavahelist koostööd ja pakkuda kooli juhtkonnale ja õpetajatele oskusi, mida on vaja selleks, et analüüsida kooli väärtushinnanguid, võimeid ja pädevusi.

Kooli direktorid:

Faina Ivanitškina             1963 - 1972

Nikolai Tšurilin      01.09.1972 - 27.12.2005

Luule Kösler          28.12.2005 - 30.06.2023

Annelii Juhkama   01.07.2023 - 

Viimati muudetud 04.07.2023