Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Vastuvõtt 2. – 9. ja 11. – 12 . klasside vabadele õpilaskohtadele

Vastuvõtt 2. – 9. ja 11. – 12 . klasside vabadele õpilaskohtadele

1. Vastuvõtt 2.-9. ja 11.-12. klassi toimub vabade kohtade olemasolul.

Vabade kohtade olemasoluga võib tutvuda Tallinna Haridusameti kodulehel https://info.haridus.ee/Asutus/1262

2. Vabadele kohtadele vastuvõtt toimub vestluse ja kandidaadi õpitulemuste alusel.

3. Vestlused vastuvõtuks toimuvad eesti keeles ja inglise keeles maikuu viimasel nädalal. 

4. Õppida soovijatel peab kaasas olema klassitunnistus või prindituna e-koolist hinnete väljavõte.

5. Vestluse läbiviimisel on lähtutud riiklikus õppekavas sätestatud õpitulemustest. 

6. Eelregistreerimine vestlusele toimub e-postiga aadressil [email protected] alates

01.maist kuni 15.maini.

7. Vastuvõtmisest/mittevastuvõtmisest teavitab kool lapsevanemat e-postiga 10 tööpäeva jooksul vestlusele toimumise ajast. 

8. Kooli vastuvõtmiseks esitab sisseastuja avalduse (lisa 2, 3) ja ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust.

9. Välismaalt tulnud õpilase puhul määrab õppenõukogu vastuvõtuvestluste tulemuste alusel, mitmendas klassis õpilane õpinguid jätkab. 

10. Vestluste toimumise aeg kinnitatakse Tallinna Humanitaargümnaasiumi direktori käskkirjaga ja avalikustatakse kooli kodulehel. 

11. Uued õpilased kantakse Tallinna Humanitaargümnaasiumi õpilaste nimekirja pärast nõutavate dokumentide esitamist direktori käskkirjaga.

 

Viimati muudetud 17.01.2022