Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C
iduedu koduleht.png
Moodsa õppimise haridusfestival iduEDU toimus esimest korda aastal 2018, mis liitis õpetajatele korraldatud IKT sügiskonverentside teemad, Tallinna lasteaedade ja koolide haridusuuenduste parimad näited ning arutelud kvaliteetse hariduse edendamisest. 

Haridusfestivali eesmärgiks on väärtustada kvaliteetset haridust kui õnneliku elu vundamenti, mille saavutamiseks pannakse seeme haridusteel kasvama juba varases nooruses. Iga festivalil osaleja annab seega oma panuse idude targale kasvamisele ning uute edulugude tagant tõukamisele. IduEDU haridusfestival toimub iga aasta ja on kohtumispaigaks õpetajatele, et aidata kaasa nende arengule ning inspireerida neid omaks võtma uusimaid õpetamise meetodeid.

 Aastal 2023 toimus ajaloos esmakordselt moodsa õppimise festival "iduEDU" kahepäevasena, kuhu olid oodatud osalema kõik õpetajad ja haridusasutuste juhid üle Eesti! Festival kandis nimetust „Iga ukse jaoks on võti“. Esimene päev keskendus heaolu võtmetele, mille fookuses oli vaimne, füüsiline ja sotsiaalne tervis. Teine päev võttis luubi alla haridusuuenduse võtmed, pöörates tähelepanu digitehnoloogiale ja õpikeskkonnale.

Festival toimus Tallinna Pääsküla Koolis ja Tallinna Nõmme Huvikoolis.