Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

iduEDU festivali töötoad

Päeva esimese poole töötubade nimekiri:

Registreeru töötubadesse

Tallinna Reaalkoolis - Estonia pst 6 - kell 11.30-13.00

Töötuba

Kirjeldus

Läbiviija

Õppevahendite ja tehnoloogiliste rakenduste kaasajastamine ja loomine: õpilaste TV

Õpilaste TV - võimalus kaasata õpiprotsessi koolipere ja tõsta õpilaste motivatsiooni läbi loovtöö ja digipädevuste arendamise. 

Aleksandra Jakovtšenko, Inna Ermel, Natalja Salmus, Nastasia Klimenko

(Tallinna Mahtra Põhikool)

Õpioskuste üheaastane kursus

Õpitoas jagavad õpioskuste aine õpetajad (meie parimad praktikud) näpunäiteid ja kogemusi, kuidas II kooliastme õpilasi teadlikult infot otsima, kasutama ja analüüsima õpetada, kasutades selleks erinevaid õpistrateegiaid ja –meetodeid. Õpitoas osalejad kaasatakse arutellu, millised on head meetodid õppima õppimiseks ja kuidas olla teadlik õppija. 

Linda Veski, Märt Tammisaar, Veinika Lemsalu

(Tallinna Kuristiku Gümnaasium)

Õppeprotsessi kujundamise lahenduste arendamine, õpilaste kaasatuse uurimine 

Inimese aju toetab õppimist parimal moel kui õpiampsude juurde regulaarselt tagasi tulla - vaatame koos, kuidas seda lihtsalt aga efektiivselt saavutada. Uurime, kuidas võimestada ja kaasata õpilasi õpikeskkonna kujundamisel. 

Merike Saar 

(Tallinna Prantsuse Lütseum)

Andekatele lastele/õpilastele arenguprogrammide loomine

Kuidas saada aru, kes õpilastest on IT alal andekad ning kuidas neid toetada ja arendada. 

Keit Kasvandik, Piret Rõõmussaar 

(Kalamaja Põhikool)

Teadlik lapsevanem (lapsevanema ja kooli koostöö parimad praktikad)

Arutame koos, millised mured ja rõõmud on lapsevanema ja kooli koostöö tõhustamisel, kuidas saab lapsevanemast abistaja ning jagame parimaid praktikaid.

Natalia Kislaja, Kadri Killing

(TÕVL, Tallinna Kunstigümnaasium)

Digimentorite süsteemi loomine

Kuidas toetada digiõpsiks kujunemist? 

Kerttu Mölder-Jevdokimov, Anneli Kesksaar, Veiko Rohunurm

(Tallinna Südalinna Kool) 

Loodusteaduste praktiliste tööde aseained distantsõppel

Töötoas jagatakse kogemust, milliseid keemia praktiliste tööde aseaineid rakendati distantsõppe perioodil 2021. aasta kevadel ning arutletakse, kuidas toetada veebisilla vahendusel praktiliste töödega seotud õpitulemuste saavutamist. 

Martin Saar 

(Tallinna Reaalkool)

Julgus mõelda, proovida ja teha

Praktikal loob terviklikku õpikeskkonda, mis tugineb praktilistele kogemustele ning nende põhjal õppimisele. Töötoas tutvume Praktikali valgusõpetuse katsekomplektiga, õppevara ja tarkvaraga. Igaüks saab ise ka käe külge panna ning katseid proovida! 

Omari Loid 

(Praktikal)

Tervisemuuseumi MIO õpiveeb

Temu ehk Tervisemuuseumi meeskonna loodav MIO („Minu imeline olemus“) õpiveeb on 12-19aastastele noortele suunatud bioloogia ja inimeseõpetuse teemasid kattev digikeskkond. MIO koondab tõenduspõhist infot inimese ja tema tervist puudutavate teemade kohta, tehes seda haaravalt ja kergesti mõistetavalt. MIO missioon on Tervisemuuseumiga üks, rääkida avameelselt inimeseks olemise ilust, võlust ja valust, et saaksime olla tervemad ja õnnelikumad. 

Marleen Soosaar 

(Eesti Tervisemuuseum)

Haridustehnoloogi võlud ja valud

Kuidas olla hea haridustehnoloog? Haridustehnoloogide roll õpetajate ning õpilaste toetamisel ja aitamisel on väga oluline ja väljakutseid pakkuv. Töötoas pakume mõtteid ja nippe ning huvitavat arutelu. 

Signe Hohensee, Ingrid Maadvere

(Tallinna 21. Kool, Gustav Adolfi Gümnaasium, Eesti Haridustehnoloogide Liit)

Digilahendused igapäevases ainetunnis

Töötoas tutvustatakse näiteid ja võimalusi õpetajale õpilaste ainealaste teadmiste toetamiseks digitehnoloogia abil. 

Kerli Požogina, Piret Lehiste

(Haridus- ja Noorteameti koolituskeskus)

Aktiivsed ja interaktiivsed õppemeetodid: ülevaade, klassifikatsioon, näidised

Tutvumine aktiivsete ja interaktiivsete meetoditega ning õppemeetoditega: juhtumi analüüs + ajurünnak 

Jelena Petrenko, Ljudmilla Stolin 

(Tallinna 53. Keskkool)

eKooli uued võimalused

Tutvustame eKooli uusi ja vähe kasutust leidnud võimalusi. 

Ene Lindemann 

(eKool)

Oriental dance 

Paneme keha tööle.Tänapäeva kiire tempo juures toome fookuse oma füüsilise- ja vaimse tervise juurde tagasi mõnusa liikumise ehk kõhutantsuga!

Kõhutants on väga kasulik kõigile liigestele ning paneb liikuma lihased, mida me igapäevaelus teadlikult ei kasuta. Suunitlusega eelkõige neidudele ja naistele, kuid kõhutantsu võivad tantsida ka mehed. Mõnus idamaine muusika ja mõõdukas koormus kogu kehale!

Kirsi Mari Lepik 

(Tallinna Kopli Huvikool)

Tulevikuametite Alias ja teised mõistatusmängud 

Avastame praktiliste mängude ja tegevustega uusi ameteid ning kvalifikatsiooniraamistikku. Fookuses on kutsetase, kvalifikatsiooniraamistiku tase, uued ametid ja oskused, õpiteed ja karjääripööre.

Heeli Oruaas

Eesti Europassi Keskus 
(SA Kutsekoda)

Kui õpetaja tuleb tundi roboti abil

Kas kaugosalusrobotite kasutamine õpetajate ja õpilaste ühisesse füüsilisse õpiruumi toomiseks juhtudel, kus nende osalemine oleks takistatud puude, tervisliku olukorra, asukoha vms tõttu, pakub neile suuremat, kontaktõppele lähedasemat kohalolekuelamust võrreldes seni kasutatud videotunni lahendusega.

Sotsiaalset isolatsiooni ja sellest johtuvaid vaimseid probleeme on toodud välja erinevates COVID-19 ajal õppetööd kajastanud teadusartiklites. Läbi kaugosalusroboti vahendatud kohalolek annab roboti kasutajale mitmekülgsema vabaduse tegutsemiseks füüsilises ruumis, näiteks iseseisvalt ringi liikumine, kaasõppijatega kontakti ja silmside loomine (sh oma suhtelise kõrguse muutmine - istuv vs seisev kaaslane), häälkäskluste, täiendavate manipulaatorite, liikumise vms abil füüsilises keskkonnas objektide juhtimine.

Janika Leoste

(Tallinna Ülikool)

Kaido Kikkas 

(TalTech)

Rahvusvahelised projektid õpetajate digipädevuste arendamiseks

Töötoas tutvustame eri riikide teadlaste ja õpetajate tänaseid kogemusi, mis aitavad mõelda kastist väljapoole ja inspireerivad uurima ning looma uusi õppemeetodeid ja kasutama uuenduslikke õpikeskkondi. Tutvustatavad kogemused on kokku kogutud Erasmus+ projekti “Framework for an Efficient and Engaging Hybrid Education in Lower-Secondary Schools” (Free-ED) raames. Projektis osalevad haridusasutused Austriast, Eestist, Soomest ja Rumeeniast. Loodame, et see kollektsioon inspireerib õpetajaid, haridustöötajaid, lapsevanemaid ja õppijaid.

Tallinna ÜlikoolTallinna Inglise Kolledžis - Estonia pst 10 - kell 11.30-13.00

Töötuba

Läbiviija

Asutus

Teadlik õpetaja = teadlik õppija

Õpiring kui õpetaja professionaalsuse tugi. Räägime eesmärkide seadmisest ja õpetajale vajalike tööriistade andmisest õppetundide eesmärgistamisel. Õpetaja teadlikkuse tõstmine õpistrateegiate kasutamise vajalikkusest ja oma kogemuse jagamine õpetajate võimestamisel. 

Tiina Tiit, Dagmar Aus, Kadrian Allika 

(Pelgulinna Gümnaasium)

Soo kui arhiiv

Tule avasta soo turbasügavustest arheoloogilist mitmekesisust. Töötoas räägime, mida põnevat soost leida võib ja miks asjad seal nii hästi säilivad. Juttu tuleb ka soomuumiatest!

Anu Vainu 

(Eesti Loodusmuuseum)

Õpilane õpib õpilaselt 

Töötoas räägime ja jagame lugusid, kuidas õpilasfirma kogemusega noored saavad õpetajale järgmiste õpilasfirmade juhendamisel toeks olla ning õpilaste motivatsiooni üleval hoida. 

Epp Vodja 

(Junior Achievement Eesti AS)

Kuidas innustada õpilasi rahvusvahelises projektiõppes aktiivselt kaasa lööma?

Töötoas osaleja saab ideid, kuidas anda õpilastele praktilise võõrkeele kasutamise võimalus ja lõimida rahvusvahelised õpiprojektid igapäevasesse õppetöösse veebipõhise keskkonna eTwinning abil. Uurime, milliste nippidega motiveerida õpilasi projektides aktiivselt osalema ja toome inspiratsiooniks ka näiteid läbiviidud projektidest meie koolides ja lasteaedades.

Kätlin Lepa 

(Haridus- ja Noorteamet), 

Maria Toom

(Gustav Adolfi Gümnaasium)

Targalt internetis ABC minu lasteaias

Mõtleme koos, millised on olulised digiturvalisuse aspektid lasteaias ja tutvustame uhiuut koolitust „Targalt internetis ABC minu lasteaias“.

Mari Kummer, 

(Kohila Lasteaed Sipsik)

Изменяющееся Балтийское море (Muutuv Läänemeri) RUS

В рамках проводимой в школах программы, посвященной Балтийскому морю, учащиеся знакомятся с обитателями и экологией Балтийского моря в процессе выполнения практических заданий. Они смогут больше узнать о видах, населяющих Балтийское море, о взаимосвязях между ними, о равновесии морской экосистемы, а также о том, как влияет на море и его обитателей деятельность человека.

Viktoria Ossipova

(Eesti Loodusmuuseum)

Noorte Vabamu ja isiklike õppeteede loomine

Töötoas toimub ülevaatlik ja praktiline koolitus, kuidas Noorte Vabamu keskkonna ja erinevate teiste populaarsete ressurside abil (näiteks Youtube, TikTok, Padlet, Lino) on võimalik luua endale oma isiklik õppetee. 

Nikolai Ostašov 

(Vabamu)

 

Tallinna Kesklinna Põhikoolis - Pärnu mnt 11 - kell 11.30-13.00

Töötuba

Läbiviija

Asutus

Koostöine õppimine ühise eesmärgi nimel õpiringides

Töötoas jagame kogemusi õpetajate koostöisest õppimisest lapsest lähtuva puhkeaja loomiseks ning arutleme ühiselt, kuidas alustada ning järjepidevalt edasi arendada lapsest lähtuvat puhkeaja korraldust, tehes seda ühiselt professionaalses õpikogukonnas ehk õpiringides. 

Laura Nõu, Tiia Kleis, Marge Inno

(Tallinna Päikesejänku Lasteaed)

Erirühmade ja üldrühmade koostööprojekt “7 sõpruse väge”

Üldrühmade ja erirühmade koostöö 

Jekaterina Tšukardina, Irina Oeselg, Irina Dobrjakova

(Tallinna Mustakivi Lasteaed)

Arengumäng “Teekond Kommikolli Kuningriiki”, mille fookuses on laste lugemise, kirjutamise, arvutamise ja sotsiaalsete ning eneseregulatsioonioskused 

Töötoas jagame kogemusi arengumängu „Teekond Kommikolli Kuningriiki“ läbiviimisest ja tulemustest, lapse arengu tagasisidestamisest ja sellega lastevanemate rahulolu suurendamisest. Anname ülevaate mängu juurde loodud vahenditest ja materjalidest. Töötoas osaleja saab ka ise proovida raja läbimist. 

Marielle Korostik, Joanna-Eliisa Servet, Ene Hein

(Tallinna Lasteaed Sipsik)

Lõbusalt ja targalt - digi- ja robootikavahendid õppe- ja kasvatustegevuses 

Uued tehnoloogiad vajavad uut lähenemist ja muutunud õpikäsitlust. Digitehnoloogia kiire areng pakub rohkem võimalusi kui õpetajad neid kasutada oskavad. Töötoas jagame kogemust kuidas lasteaias digi- ja robootikavahendid aktiivselt kasutusele võtta. Mängime üheskoos põnevat mängu laste MATIK oskuste toetamiseks, kasutades erinevad digi- ja robootikavahendeid. 

Kristiine-Teele Satsi, Sirje Sepp, Silvi Suur  

(Tallinna Lasteaed Pääsusilm)

Tugisüsteem eakaaslastest eristuvate ja lisatähelepanu vajavate laste toetamiseks 

Tugisüsteem, mis pakuks individuaalset tuge lapsele, nõustaks õpetajat ja lapsevanemat ning teeks vanema nõusolekul vajadusel koostööd erialaspetsialistidega. Samuti võimaldaks lapsele tema individuaalsetest eripäradest tulenevalt personaalset lähenemist sotsiaal- emotsionaalsete, kognitiivsete ja käitumisprobleemidega toimetulekuks tavalasteaia keskkonnas. 

Liis Paesüld, Aivika Hürden, Imbi Pajula

(Tallinna Liivamäe Lasteaed)

Tasandusrühma “Võilill” projekt “Muinasjutt tuleb külla”

Rühmas käivad väheste kõne ja suhtlemisoskustega lapsed, kelle kõige suuremad probleemid on seotud sidusa kõne arenguga. Muinasjutt on lastele üks jõukohasemaid ja meeldivamaid ilukirjandusžanre. Muinasjutu kuulamise, leiutamise ja selle üle arutlemise käigus areneb lapse fantaasia, loovus, kõne ja jutustamisoskus. Muinasjutte kuulates, luues ja neid jutustades õpib laps keeleelementide otsimist ning valikute ja otsuste tegemise põhimehhanisme.

Maria Hasardzi, Natalja Antipenko, Viktoria Suits, Natalja Seleznjova

(Tallinna Mustakivi Lasteaed)

Süsteemselt planeeritud õpetajate kolleegilt-kolleegile sisekoolitussari VÕKS

Kuidas motiveerida lasteaiaõpetajat ennast täiendama ja seeläbi laste õpikogemust rikastada? Ideid ja näiteid lasteaiasisese koolitussarja VÕKS põhjal. 

Reti Pääslane, Rahel Rist ja Jaanika Raudsepp 

(Tallinna Lasteaed Vesiroos)

Taskuhääling “Kes aias? Mis aias?” ja Eesti Lasteaednike Liit - mis need veel on???

Eesti Lasteaednike Liiduga (ELAL) koostöös sündis Eesti esimene, vaid alushariduse teemasid kajastav taskuhäälingu/podcast formaadis raadiosaade. Töötoas avame, mis on üldse taskuhääling, kuidas see toetab õpetaja arengut ja mis oluline roll on ELALil Eesti alushariduse valdkonnas. Teeme lasteaednike hääle ja tegevused kuuldavaks! 

Silja Järve, Kätlin Tanin 

(Eesti Lasteaednike Liit)

Köögimeedia

Arendame köögis multimeedia oskusi. Kuidas lõimida mitu tegevust: valmistada süüa, teha fotosid ja filmida. Teine pool: fotode ja videote töötlemine ja videoretsepti loomine. 

Piret Seepa

(Tallinna Laagna Gümnaasium)

Mondo Maailmakool - et igast Eesti noorest kasvaks (kliimast) hooliv maailmakodanik

Töötoas tutvustame, mida maailmaharidus endast kujutab ja kuidas erinevaid globaalseid väljakutseid (näiteks kliimamuutused, ränne, mitmekultuurilisus, võrdõiguslikkus jne) klassiruumis kaasahaaravalt käsitleda. Mängime koos läbi uue Kliimakooli kaardimängu, mis jagab teadmisi meie igapäevategevuste mõjust kliimamuutustele ja viib mängijad arutelude ning avastushetkedeni. Mäng on välja arendatud Rootsi Chalmersi Tehnikaülikooli teadlaste poolt.

Maria Sakarias, Mari Jõgiste

(MTÜ Mondo)

 


Tallinna Keskraamatukogus - Estonia pst 8 - kell 11.30-13.00

Töötuba

Läbiviija

Asutus

Liikuva õpimeemi tegemine 

Haridussisuga liikuva meemi tegemine vabavaralistes programmides (Canva, Photopea). 

Tea Roosvald

(Tallinna Keskraamatukogu)

Uudiskirjanduse tutvustus

Tutvustame helgemat uudiskirjandust. 

Triinu Rannaäär 

(Tallinna Keskraamatukogu)

Õppija vaimse tervise ja mälu seosed

Räägime teemadel: vaimne tervis ja emotsioonid; õppimisvõime, tähelepanu ja mälusalvestised, fookuse hoidmine positiivsel õppimisel, kuidas toime tulla stressiga ja turgutada mälu.

Anneli Salk

(Tallinna Keskraamatukogu)

 

 

 

Päeva teise poole töötubade nimekiri:

Töötoad Tallinna Reaalkoolis - Estonia pst 6 - kell 14.00-15.30

Töötuba

Läbiviija

Asutus

Klass + VR ehk VR-prillide kasutamine klassiruumis

VR avardab maailma!

Millised on võimalused keemia ja füüsika õppimiseks virtuaalmaailmas? Tutvustame eestikeelset õppesisu ja jagame kogemusi VRga rikastatud tundide läbiviimiseks. 

Aivi Osman, Aivar Metsaveer

(Kuristiku Gümnaasium)

Kuko uurib

Kuko toetab loovat mõtlemist ja julgustab maailmas olevaid värve ja vorme märkama uutmoodi. Vahetu loomeprotsess julgustab end väljendama ja annab enesekindlust. Selles töötoas uurime mustreid, luues traadist riidepuust omanäolise ja värvilise kunstiteose. Loo, mängi ja katseta! 

Viktoria Filippova, Jane Meresmaa-Roos, Triin Raag 

(Lastemuuseum Miiamilla (Tallinna Linnamuuseum))

Tai-Ji

TAI-JI - maandame stressi.

Dmitri Petrjakov

(Mustamäe Huvikool)

Art-floristika

ART-floristika - valmistame ilusaid kompositsioone. 

Jelena Tartõnskihh

(Mustamäe Huvikool)

Ühistants 

Ühistants - õpime kaasama poisse.

Scarlett Ilves-Ernesaks

(Mustamäe Huvikool)

Hääleseade 

Hääleseade - õpime õigesti hingama. 

Helen Kivimägi

(Mustamäe Huvikool)

Hingamistarkus 

Kuidas omandada hingamistarkust, lõimides bioloogiat, muusikat, eesti keelt, kirjandust, keemiat, psühholoogiat ja kunsti? Õpi tundma hingamiselundkonda ja vokaaltehnikavõtteid, loo ühe minuti videoloenguid ja hingamisharjutuste audiofaile, määra süsihappegaasi hulka õhus, kujunda infovoldikuid ja räpi! 

Mari Uudelt, Karoliina Tõnisson, Helen Paasmäe, Ruti Nõmm, Juta Raun, Andra Savtšuk

(Tallinna Järveotsa Gümnaasium)

Mis on liikuv ainetund? Kas ajaviide või õppetöö?

Töötoas saab katsetada, milline tunne on Südalinna Kooli õpilasel ühes tavalises koolitunnis, kui õpetajad ei sunni õppima ainult õpik/töövihik meetodil 45 minutit vaikselt koolipingis istudes.

Tallinna Südalinna Kooli õpetajad

Digimängu lõimimine õppetegevustega

Töötoas mängime ALPA eestikeelseid digiõppemänge ja arutame võimalusi, kuidas neid õppetegevustega lõimida: *Kuidas leida eakohaseid mänge? *Kuidas leida õppekavaga sobivaid mänge? *Kas digimäng saab olla abiks lapse arengu hindamisel? *Kuidas kasutada digimängu õppetöö diferentseerimisel? *Kuidas lõimida digimängu ekraaniväliste tegevustega? *Mis nippe kasutada, kui seadmeid on vähe, aga lapsi palju? Juba üle 150 Eesti haridusasutuse on otsustanud ALPA rakendust õppetöös kasutada ja töötoas toome välja nende õpetajate elulisi näiteid ning lugusid.

Kelly Lilles, Mariell Miilvee

(ALPA Kids, Väike Päike Lasteklubi)

Muusikaaed - tänapäeva loovuse ja rõõmu Supernova

Muusika-, empaatia- ja õuesõpe võimalused ühe riistaga. Kaasas on näidispill, millel saab kätt proovile panna. 

Räägime ja näitame, milliseid ülesandeid ja harjutusi saab erinevate õuepillidega teha, mida aitab muusikaline vabamäng lahendada.

Aljona Tubaleva

(Tallinna Liikuri Lasteaed)

Virtuaalreaalsus igas ainetunnis

Töötoas tutvustame haridusasutustele mõeldud virtuaal- ja liitreaalsuse (VR ja AR) terviklahendust ClassVR. Eestikeelne õpetajaportaal sisaldab tuhandeid õppematerjale ja võimaldab õpetajal mugavalt hallata kõiki peaseadmeid samaaegselt. Pidevalt täienev materjalikogu (pildid, videod, stseenid ja liitreaalsuse objektid) katab kõik kooli ainetunnid. Õpetajaportaalis on saadaval 10 eestikeelset tunnikava, et alustamine võimalikult lihtsaks teha.

Janne Kivila

(Insplay)

 

Eduten - kaasahaarav matemaatika

Eduten - õpetajatele suureks abiliseks ja mitmekülgsed ülesanded õpilastele

Maris Kukk 

(eKool)

Muutuv Läänemeri - praktiline õppeprogramm

Avastame läbi praktiliste tegevuste Läänemere elustikku ja keskkonda. Saame lähemalt tuttavaks Läänemeres elavate liikide ja nende omavaheliste seoste ja tasakaaluga ning uurime, kuidas inimene oma tegevusega seda kõike mõjutab. Töötoas käsitleme valikut teemadest -   võõrliigid, mikroplast, soolsus, mikroelustik ning Läänemere areng ja elustik. Tegu on programmiga, mida saab tellida endale kooli.

Anna-Grete Joamets

(Eesti Loodusmuuseum)

 

Uued STEAM konstruktorid ja robotid õppetöös

Avastame uusimaid robootilisi õppevahendeid, mida saab kasutada õppetöös. Piilume LEGO Education robootikamaailma, aga ka Irobot RT1 tahvlirobotit ja Matatalab Pro komplektiga joonistame kujundeid. Ise proovime, ise mõtleme, ise programmeerime ja LEGO robotid ka ise ehitame - oleme loovad ja raamidest väljas.

Rauno Unt

(Robomiku)

Uued robotid ja MATIK vahendid lasteaedadele ja algkoolidele

Töötoas tutvustame ja testime sõimerühmale mõeldud TTS Go and Glow robotit, 4-8 aastastele mõeldud Sphero Indi robotit, TTS mikroskoope, mis sobivad igale vanusele nii lasteaeda kui kooli ja Sphero RVR robotit koos littleBits anduritega.

Jana Süving 

(Tallinna Kullatera Lasteaed)

EdTech Estonia haridustehnoloogia võimalused lasteaias, koolis ja vaimse tervisega seonduvas

Tutvustame EdTech Estoniat kui Eesti haridustehnoloogia ettevõtteid koondavat üksust ning hariduspoliitikas kaasarääkijat. Lisaks räägivad 3 liiget oma ettevõtete praktilistest uuendustest: Eliis, Alpa Kids ja Triumf Health. Teemaks tulevad ka kogemused hariduslike teenuste ja toodete pakkumisest ukrainlastele Eestis.

Edtech Estonia + edtechid (ALPA Kids + Eliis + Triumf Health + Opiq)

Maalime Läänemere-teemalisi meremaastikke

Õpime erinevaid värvitoone kasutades maailma meremaastikke. Töötoa lõpuks valmib igal osalejal omanäoline kunstiteos, mille võib enesega kaasa võtta. Eesti ja vene keeles.

Galina Ofitserova

Mustamäe Huvikool

THA-IduEdu-Koduleht-1440x190px.jpgViimati muudetud 14.04.2022