Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses

KUTSE KOOSTÖÖLE

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses.


Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet osaleb koostöös Sotsiaalkindlustusametiga pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“. Projekti eesmärk on katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus.
Uues teenusmudelis on erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste tegevused jagatud teenuskomponentideks ning neist on võimalik kombineerida abivajavale inimesele ja tema perele sobiv terviklik teenuspakett.
Sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega tööealised isikud, kes samal ajal ei ole erihoolekande- ega sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuste kasutajad.

Teenuskomponendid ja nende osutajad

Tallinna projektikoordinaatorid on:


Baastoetuse osutaja on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.
Baastoetuse sotsiaaltöötajad Tallinnas on:

Meie koostööpartnerid on:

Tallinna Vaimse Tervise Keskus 

Käo Tugikeskus 
Tugikeskus Juks 
Heaolu ja Taastumise Kool 
MTÜ LaNoor 
MTÜ Masaan 
MTÜ Ojaveere 
Pooljaloop OÜ 
MTÜ Papaver 

Vaata infolehte projektis osalemise kohta eesti keeles  SIIT ja vene keeles SIIT.

Projekti kohta leiab rohkem infot Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli katsetamist KOV korralduse baasil viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi suuna „Iseseisvat toimetulekut toetavate ja kvaliteetsete sotsiaalteenuste ning hooldusvõimaluste tagamine“ meetme „Sotsiaalkaitse ja pikaajalise hoolduse kättesaadavus“ tegevuse „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi katsetamine“ raames.

Viimati muudetud 02.02.2023