Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Komposti müük

Kompostimine on protsess, kus mikroorganismide toimel orgaaniline aine laguneb hapniku juuresolekul. Selle käigus eraldub süsihappegaas, vesi ja saadakse huumus. Kompostimist on tehtud ammustest aegadest ja see on ainus käitlusviis, mida peaaegu igaüks saab kasutusele võtta.

Ka Tallinna Jäätmekeskus
 toodab aia- ja haljastujäätmetest ning kalmistujäätmetest kvaliteetset sertifitseeritud komposti. Tallinna Jäätmekeskus kasutab loomuliku õhustusega aunkompostimise tehnoloogiat. Tööstuslik kompostimine hõlmab jäätmete eelkäitlust, kompostimist ja järelkäitlust. Mahukaim töö on materjali kokkuvedu – praegu veetakse Pärnamäe platsile aia- ja haljastusjäätmeid Paljassaare ning Pääsküla jäätmejaamast. 
Aia- ja haljastujäätmeid on palju, nad on enamasti suhteliselt puhtad, lihtsad kogumiseks, hõlpsamad kompostimiseks ning ei lähe roiskuma. Haljastusjäätmete hulk ja omadused muutuvad aasta kestel suuresti, suvel nad on niiskemad ja lämmastikurikkamad, talvel kuivemad ning süsinikurikkamad. Haljastusjäätmete tekkimise tipp-hooaeg on aprillist oktoobrini.

Tallinna linna omandis on Metsakalmistu, Pärnamäe, Pirita, Siselinna, Rahumäe, Hiiu-Rahu ja Liiva kalmistu. Tallinna kalmistute haldaja on Tallinna linna asutus Kadrioru Park. Kadrioru Park toob kalmistuprahti Tallinna Jäätmekeskusele kompostimiseks. Kalmistupraht sarnaneb haljastujäätmetega, ent sisaldab rohkesti võõriseid – küünlaid, plast- ja klaasesemeid, tehismaterjalist pärgi, traati, kive jms. Pahatihti tuleb ette sedagi, et kalmistulised toovad kodunt kaasa olmeprügi. Selle probleemi lahendamiseks Kadrioru Park ja Tallinna Jäätmekeskus on pandud eraldi olmemahuteid kalmistutele jäätmete sorteerimiseks. Kahjuks, probleem ei ole siiamaani täielikult lahendatud. Selle tulemusena võivad Tallinna Jäätmekeskuse kompostis esineda väikesed klaasikillud, mida ei ole võimalik välja sõeluda. Soovitame Teile töötada kompostiga kinnastes.

Tallinna Jäätmekeskus pakub lahtist komposti hinnaga 7,20 eurot ühe kuupmeetri eest. Komposti saab osta Pärnamäe jäätmejaamast tuues kaasa oma taara (ämber või kott). Komposti soovijatel võiks olla oma transport, näiteks auto järelkäru näol. Arvestama peaks  sellega, et Pärnamäel saab komposti laadida käsitsi või vajadusel ekskavaatori abiga tööpäevadel kella 17.00ni. Suuremate koguste puhul alates 15 kuupmeetrist on Tallinna Jäätmekeskuselt võimalik tellida transport komposti veoks 2 eurot kilomeetri eest koos käibemaksuga ja seda Tallinna piires. Transpordiga tellimused palume saata kirjalikult aadressile info@jaatmejaam.ee . Praegu on müügil sertifitseeritud partiid nr 6 ja 7, nende kvaliteedinäitajad on järgmised:
PARAMEETER ÜHIK PIIRVÄÄRTUSED MÕÕTMINE MÕÕTMINE
    mg/kg kuivaines 30.12.2022 - 24.01.2023 30.12.2022 - 24.01.2023
      Pärnamäe, partii 6 Pärnamäe, partii 7
Plii (Pb) mg/kg 130 13 25
Kaadmium (Cd) mg/kg 1,3 0,36 0,32
Kroom (Cr) mg/kg 60 7,1 9,3
Vask (Cu) mg/kg 200 13 29
Nikkel (Ni) mg/kg 40 5 6,1
Elavhõbe (Hg) mg/kg 0,45 0,10 0,10
Tsink (Zn) mg/kg 600 92 222
Salmonellabakter   Salmonella puudub 25 g 0 0
Võõrised   ≤ 0,5 % kuivaines 0,12 0,04
Umbrohuseemned
(idanemisvõimelised)
  ≤ 2 seemet liitri kohta 2 0
Kogulämmastik (N) % kuivaines   0,47 0,82
Kogufosfor (P) % kuivaines   0,22 0,27
Kogukaalium (K) % kuivaines   0,208 0,473
Orgaaniline aine (OM) % kuivaines   17,6 24,2
Maksimaalne osiste suurus mm   10 10
Üldine tihedus g/l   1167 1019
Veesisaldus (g/l), %   39 44
Soolsus/elektrijuhtivus μS/cm   820 1400
pH väärtus pH   6,9 8,1
Hiljuti läks tööle ka uus komposti pakkimisliin - nüüd pakkume ka pakitud komposti! Tehtud katsetest selgus, et kõige parem viis meie komposti kasutamiseks on segada seda suhtes 1:1 mullaga.

Viimati muudetud 02.05.2023