Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lilleküla ringmajanduskeskus

Tallinna jäätmekavas 2022–2026 viiakse rõhuasetus jäätmejaamadelt ringmajanduskeskustele. Jäätmejaamade juurde loodavates ringmajades on põhirõhk korduskasutusruumidel ja parandustöökodadel. Ringmajanduskeskust külastav inimene saab oma korralikud asjad korduskasutusruumi jätta ja järgmine huviline neid tasuta võtta. Kui kasutuskõlblikke asju tekib liiga palju, siis kogume need kokku ja viime sortimiskeskusesse.

Parandustöökojas on võimalik ringmajanduskeskusesse toodud asju parandada. Igas ringmajas keskendutakse kindlat liiki asjade parandamisele, näiteks mööblile, riietele või tehnikale. Linn loob elanikele ja kogukondadele võimalused parandustöökodade näol ning soovib sinna leida tegutsema ja majandama eri asjade parandamisele spetsialiseerunud ettevõtted või meistrid.

Lilleküla on meie esimene ringmajanduskeskus. Linnaosa üldplaneeringus on määratud uus jäätmejaam koos ringmajaga Kristiine linnaosas asuvale kinnistule aadressiga Mustjõe 40. Ringmajanduskeskuse rajamise ajakava on järgmine: 
  • 2022 valmis ehitusprojekt ja anti ehitusluba
  • 2023 jaanuaris läbis ehitusprojekt ekspertiisi
  • 2023 aprillis on kavas välja kuulutada ehitushange
  • 2023-2024 on planeeritud ehitamine
  • 2024 avame Lilleküla ringmajanduskeskuse
Lilleküla ringmajanduskeskus on kaasaegne ja keskkonnasõbralik ehitis, mis rajatakse rangeid keskkonnanõudeid järgides. Kavandatud ringmajanduskeskus koosneb estakaadiga jäätmejaama alast, kontorihoonest ning ringmajast. Ringmajja planeeritakse korduskasutusruum, õppeklass, parandustöökojad ning ruum ohtlike jäätmete ja kile vastuvõtuks.

Ringmajanduskeskuse visuaalseks eraldamiseks Veskimetsa tänava ääres paiknevatest elamutest on piki juurdepääsuteed planeeritud mürakaitseekraan ja rajada uus haljastus. Ringmaja tagumise külje ja Mustjõe tänava äärde rajatava kõnnitee vahele rajatakse samuti haljasala.
Lilleküla ringmajanduskeskus

Viimati muudetud 24.03.2023