Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Praktika ja lõputöö

Info praktika kohta ilmub siia peatselt!

Jäätmekeskus pakub tudengitele alljärgnevad teemad kursuse- või lõputöö tarbeks:

Pärnamäe jäätmejaama haljastusprojekt

Meil on viis jäätmejaama, lähiaastatel rajame juurde kolm ringmajanduskeskust. Olemasolevad jäätmejaamad on ülekoormatud, heakord neis pole kiita. Soovime Tallinna jäätmejaamad kujundada ümber kenadeks ringmajanduskeskusteks. 2023. heakorrastame Pärnamäe jäätmejaama. Koristame jäätmed ja uuendame kogumisvahendeid. Disainime ja paigaldame uued liigitikogumise viidad. Kui leiame tööst huvitatud tudengi, soovime jäätmejaama ka haljastada.

Jäätmejaam on suur asfaltplats, mille äärtes on praegu muru. Kena ringmajanduskeskus tähendab muu hulgas ka seda, et seal on funktsionaalne ja esteetiline haljastus. Kuna tööjõudu napib, peaksid seal kasvavad taimed olema võimalikult vähe hooldust nõudvad. Jäätmejaamas võiks olla elupaikasid nii looma- kui taimeliikidele (nt putukate hotell).

Tudengile pakume, et ta koostaks ja viiks ellu Pärnamäe jäätmejaama haljastusprojekti. Nagu ka eelnevalt öeldud – ühest küljest on jäätmejaam vähenõudlik rajatis, teisest küljest aga taheme need muuta kenadeks ringmajanduskeskusteks. Seega tahame koostööd teha tudengiga ja tema juhendajaga, kes väga tahaks ja oskaks meile oma abi pakkuda. Vastu pakume, et tudeng saab vähemasti osaliselt selle haljastusprojekti ka ellu viia. Jäätmejaamad on tallinnlaste seas väga populaarsed ja autor saab jäätmekeskuse poolt kenasti reklaamitud. Hea teostuse korral on see tudengile tulevikuks hea reklaamprojekt!

Viimati muudetud 29.03.2023