Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Visioon ja missioon

Meie visioon:
Puhas ja jäätmetest vaba kaunis mereäärne linnaruum, kus kõik jäätmed kui ressurss, suunatakse taaskasutusse. 

Meie missioon:                                                                                                                         
Pakkuda tarbijatele kvaliteetseid jäätmekäitlusteenuseid, mis arvestavad kliendi soove ja vajadusi. Tagada võimalus mugavalt liigiti koguda ja ära anda kõik kodus tekkivad olmejäätmed.
 

Meie põhimõtted:   
Olla keskkonnasäästlikud, avatud ja stabiilsed ning koostöövalmis uute lahenduste otsimisel ja rakendamisel.

Kaunis mereäärne linnaruum
 

Viimati muudetud 08.03.2023