Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Erivajadustega laps lasteaias

Erivajadusega lapsele soovitab sobitus- või erirühma nõustamiskomisjon


Sobitus- ja erirühma vastuvõttu reguleerib Haridus- ja teadusministri 23. detsembri 2010. a määrus nr 78 Lapse erilasteaeda või -rühma vastuvõtmise ning väljaarvamise alused ja kord

Koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamist reguleerib Sotsiaalministri 12. augusti 2010. a määrus nr 49  Koolikohustuse täitmise edasilükkamise tingimused ja kord

Lähemalt siit.

Viimati muudetud 09.11.2022