Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Kohatasu Tallinna Järveotsa Lasteaias

Tallinna Haridusameti juhataja 22.12.2021 käskkirjaga nr HA-4/41 on kinnitatud  alates 1. jaanuarist 2022   koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa suurused alljärgnevalt:

1.1 vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks ühe lapse kohta 79,79 eurot kuus;

1.2 vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks ujulaga lasteasutuses, kus on lapsele tagatud ujumisõppe võimalus, ühe lapse kohta 87,64 eurot kuus.

2. Kinnitada alates 1. jaanuarist 2022 Tallinna linna elanikele koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa toetuse suurused alljärgnevalt:

2.1 vanemate poolt kaetava osa toetuse määra suuruseks ühe lapse kohta 8,54 eurot kuus;

2.2 vanemate poolt kaetava osa toetuse määra suuruseks ujulaga lasteasutuses, kus on lapsele tagatud ujumisõppe võimalus, ühe lapse kohta 9,38 eurot kuus.
 

Tallinna Linnavolikogu määruse "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" kohaselt vabastatakse vanema osa maksmisest vanem:

kui vanema(te) netosissetulek esimese pereliikme kohta kuus on väiksem kehtivast töötasu alammäärast* ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast ja kui nii vanema kui ka lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;

* netosissetulek esimese pereliikme kohta on 583,99 eurot ja iga järgmise pereliikme kohta on 467,19 eurot:

2-liikmelise pere puhu maksimaalselt 1051,18 eurot;
3-liikmelise pere puhu maksimaalselt 1518,37 eurot;
4-liikmelise pere puhu maksimaalselt 1985,56 eurot;
5-liikmelise pere puhu maksimaalselt 2452,75 eurot.

teise või enama lasteasutuses käiva lapse eest juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kaks või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;

koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest, kui nii vanema kui ka kõnealuse lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.

Avalduse vanema osa vabastuseks saab esitada digitaalselt aadressil info.haridus.ee/lasteaiakoht või paberil lasteaia direktorile (avalduse vormi leiad siit). 

Kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse lasteasutus või lasteasutuse rühm, milles laps käib vanemad vabastatakse munitsipaallasteasutuste kulude vanema poolt kaetava osa maksmise kohustusest. Vabastust rakendatakse lasteasutuse või lasteasutuse rühma sulgemise perioodiks.

Viimati muudetud 22.09.2022