Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lasteaeda vastuvõtmine

 

Tallinna linna elanikel tuleb täita lapse sünnitunnistuse alusel lasteasutusse vastuvõtu taotlus, kuhu on märgitud:

580195_212352358895700_953413428_n.jpg

  • kuni kolm lasteaia valikut;
  • koha soovimise aeg.

Lasteaiakohta saab taodelda ka riigiportaali  https://www.eesti.ee/portaal/portaal.sisene?level=25&loc=portaal.index

Taotlus on võimalik esitada ka lasteasutuse direktorile kohapeal või e-postiga. 

Lasteaiarühmad komplekteeritakse vahemikus 1. mai kuni 15. august, kuid vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.

Lasteasutuses lapse vanusele sobivas rühmas vaba koha olemasolul, võetakse esimesena vastu laps, kellega samas elukohas elav sama pere teine laps käib samas lasteasutuses.

Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele võetakse vabade kohtade olemasolul lasteasutusse lapsi väljastpoolt Tallinna linna haldusterritooriumi lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja haridusameti vahel sõlmitud lepingu alusel.

Direktor kinnitab last lasteasutuse nimekirja käskkirjaga lapsevanema kirjaliku avalduse alusel. 

Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 22. aprill 2015 määrus nr 18 "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord".

 

 Lehekülje haldab:

Jelena Mitrofanova,

Tel. 6571294; e-post: jelena.mitrofanova@jarveotsala.edu.ee

Viimati muudetud 26.10.2021