Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Missioon, visioon ja väärtused

Missioon, visioon ja väärtused

Missioon

Tallinna Järveotsa Lasteaed on arenev lapsekeskne lasteaed, mis pakub lastehoidu ja alusharidust ning koostöös perega loob iga lapse jaoks tingimused aktiivseks mänguliseks õppeks, eetiliste väärtuste omandamiseks ning individuaalseks väljendamiseks, tagamaks edukat üleminekut kooli ja toimetulekut igapäevases elus.

Visioon

Mitmekultuurilises turvalises lasteaias õpivad, kasvavad ja töötavad, väärtuskasvatuse toel loovad lapsed ja töötajad, kes jagavad oma kogemusi saadud eduelamustest.

Põhiväärtused

Väärtuste hoidmine - kujundame, arendame ning hoiame ühiseid väärtusi, mis on lasteaia sisekultuuri, õppe- ja kasvatustöö ning lastevanematega koostöö aluseks. Loovus - edendame ja tunnustame lasteaias laste, personali, lastevanemate iseseisvat mõtlemist, uudsete ettepanekute, isikupäraste lahenduste esitamist ja rakendamist, tagades neile edukogemuse.
Tervis – loome lasteaias vaimselt ja füüsiliselt turvalise keskkonna ja viime läbi tegevusi, mis tagavad laste, personali ja lastevanemate tervise edendamist ning heaolu parendamist.
Avatus - algatame ja arendame koostööd lastevanemate, erinevate haridusasutuste ja partneritega ning jagame oma parimat kogemust.
Mitmekultuurilisus - õpime tundma ja väärtustame laste, lastevanemate, töötajate ning partnerite erinevaid rahvustraditsioone ja omapära.

Viimati muudetud 21.02.2024