Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Õppe- ja kasvatustöö korraldus

Õppe- ja kasvatustöö korraldus

Õppe- ja kasvatustegevuse korralduse aluseks on Tallinna Järveotsa Lasteaia õppekava, mis lähtub koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast.

Õppeaasta

Õppeaasta algab 1.septembril ning kestab 31.augustini. Õppe- ja kasvatustegevusi korraldatakse individuaalselt, kui ka rühmades ja alagruppides.

Suvekuudel toimub õppe– ja kasvatustegevuse valdkondade sisu kordamine, rõhutakse mängulist tegevust. Kavandatavad tegevused: tegevused looduses, matkad, ekskursioonid, uurimistegevus, liikumine, vee- ja liivamängud.

Päevakava

Õppe- ja kasvatustegevus tugineb rühma päevakavale, mis määrab vastavalt laste eale päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused ja pedagoogi kavandatud õppe- ja kasvatustegevused.

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine ja korraldamine

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel lähtutakse lasteaia õppeaasta üldeesmärkidest. Üldeesmärkide püstitamisel arvestatakse lapse arengutaset, vanust, huve, võimeid ja vajadusi. Eesmärkide püstitamise aluseks on Tallinna Järveotsa Lasteaia õppekava ja sisehindamise tulemused.

Õppe- ja kasvatustegevuse planeerimisel lõimitakse järgmisi tegevusi: kuulamine, kõnelemine, lugemine ja kirjutamine, vaatlemine, uurimine, võrdlemine, arvutamine ning mitmesugused liikumis-, muusika- ja kunstitegevused.

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, sisu, kavandamine ja korraldus esitatakse seitsmes valdkonnas:

1) mina ja keskkond;

2) keel ja kõne;

3) eesti keel kui teine keel;

4) matemaatika;

5) kunst;

6) muusika;

7) liikumine.

 Lapse kasvades ja arenedes lähtutakse õppesisu valikul põhimõttest – lähemalt kaugemale, üksikult üldisemale.

 

Viimati muudetud 21.02.2024