Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Õppe- ja kasvatustöö korraldus Tallinna Järveotsa Lasteaias.

Õppe- ja kasvatustegevuse korralduse aluseks on Tallinna Järveotsa Lasteaia õppekava, mis lähtub koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast.

Õppeaasta

Õppeaasta algab 1.septembril ning kestab 31.augustini. Õppe- ja kasvatustegevus korraldatakse ni individuaalselt, kui ka rühmades ja alagruppides.

580195_212352358895700_953413428_n.jpg

Suvekuudel toimub õppe– ja kasvatustegevuse valdkondade sisu kordamine, rõhutakse mängulist tegevust. Kavandatavad tegevused: vaatlus ja töötegevus looduses, matkad, ekskursioonid, uurimistegevus, liikumine, vee- ja liivamängud.

Päevakava

Õppe- ja kasvatustegevus tugineb rühma päevakavale, mis määrab vastavalt laste eale päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused ja pedagoogi kavandatud õppe- ja kasvatustegevused.

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine ja korraldamine

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel lähtutakse lasteaia õppeaasta üldeesmärkidest. Üldeesmärkide püstitamisel arvestatakse lapse arengutaset, vanust, huve, võimeid ja vajadusi. Eesmärkide püstitamise aluseks on Tallinna Järveotsa Lasteaia õppekava.

Õppe- ja kasvatustegevuse planeerimisel lõimitakse järgmisi tegevusi: kuulamine, kõnelemine, lugemine ja kirjutamine, vaatlemine, uurimine, võrdlemine, arvutamine ning mitmesugused liikumis-, muusika- ja kunstitegevused.

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, sisu, kavandamine ja korraldus esitatakse seitsmes valdkonnas:

1) mina ja keskkond;

2) keel ja kõne;

3) eesti keel kui teine keel;

4) matemaatika;

5) kunst;

6) muusika;

7) liikumine.

 Lapse kasvades ja arenedes lähtutakse õppesisu valikul põhimõttest – lähemalt kaugemale, üksikult üldisemale.

 Lehekülje haldab:

Jelena Mitrofanova, weebilehe administraator tel. 6571294 jelena.mitrofanova@jarveotsala.edu.ee

 

Viimati muudetud 13.09.2021