Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Ruumide rent

Lasteaia saali kasutamine

Saali kasutamine - 20,00 eurot

Saali kasutamine tööpäevadel esmaspäevast reedeni - 13,00 eurot

Saali kasutamine tööpäevadel esmaspäevast reedeni lasteringideks ja huvitegevuseks - 6,00 eurot

Lasteaia spordisaali kasutamine

Spordisaali kasutamine - 20,00 eurot

Spordisaali kasutamine tööpäeval esmaspäevast reedeni - 13,00 eurot

Spordisaali kasutamine tööpäeval esmaspäevast reedeni lasteringideks ja huvitegevuseks - 6,00 eurot

Lasteaia ujula kasutamine

Ujula kasutamine - 20,00 eurot

Ujula kasutamine lasteürituseks - 10,00 eurot

Lasteaia muu ruumi kasutamine

Kabineti  kasutamine - 8,00 eurot

Kabineti kasutamine lasteüritusteks - 4,00 eurot

Lasteaia õueala kasutamine

Õueala kasutamine - 10,00 eurot

Alus: Tallinna Haridusameti 08.juuni 2010 käskkiri nr 1-2/319 "Tallinna munitsipaalkoolieelsete lasteasutuste ruumide ja inventari kasutusse andmise tunnihinna kehtestamine".

Tallinna Haridusameti juhataja 30.08.2018 käskkiri nr HA-4/66 Tallinna Haridusamet juhataja 08.06.2010 käskkirja nr 1-2/319 "Tallinna munitsipaalkoolieelsete lasteasutuste ruumide ja inventari kasutusse andmise tunnihinna kehtestamine" muutmine

Viimati muudetud 20.12.2021