Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Järveotsa Lasteaia eesmärgid.

Tallinna Järveotsa Lasteaia eesmärgid.

  1.  Laste arengu jälgimine, fikseerimine, analüüs  on teostatud kogu õppeaasta jooksul ning kajastatud laste arengumappides.
  2. Lasteaias toimub õppekava eesmärkidest lähtuv loogiliselt ja järjepidevalt planeeritud integreeritud õpe terve päeva jooksul, mis võimaldab toetada iga lapse individuaalsed vajadusi ja arengu iseärasusi.
  3. Lasteaia õppe- ja kasvatustöösse on planeeritud, teostatud ja analüüsitud integreeritud psühholoogilis-sotsiaalsed, rolli-,  loov- ja didaktilised mängud, mis tagavad laste üldoskuste ealist arengut.
  4. Rühma õppe- ja kasvatuskeskkond on kavandatud eesmärkidest ning nädalateemast lähtuvalt ning vastab laste huvidele ja vajadustele.
  5. Lasteaias on loodud personali tugevuste tunnustamisvõimalused ning individuaalne toetamine juhtkonna ning kolleegide toetamise kaudu.

Viimati muudetud 21.02.2024