Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Välja arvamine Tallinna Järveotsa Lasteaiast

Välja arvamine Tallinna Järveotsa Lasteaiast

 

Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks esitab vanem lasteasutuse direktorile avalduse.

Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg.

Lapse lasteasutusest lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.

Juhul kui vanem ei ole tasunud vanema osa kahe kuu jooksul maksetähtajast, teavitab lasteasutuse direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning annab täiendava tähtaja võla tasumiseks. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvab direktor lapse lasteasutusest välja.

Laps arvatakse lasteasutuse nimekirjast välja direktori käskkirjaga ja tema andmed kustutakse infosüsteemist 3 tööpäeva jooksul alates lapse väljaarvamise kuupäevast.

Koolikohustusliku lapse andmed, kelle vanem ei ole lasteasutuse direktorile esitanud hiljemalt 31. augustiks avaldust lapse lasteasutusest väljaarvamise kohta või nõustamiskomisjoni otsust koolikohustuse täitmise edasilükkamise kohta, kustutatakse infosüsteemist.

 

Lapse lasteaiast väljaarvamine toimub vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 27.detsembri 2006 määrusele nr 109 "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord".

 

Lehekülje haldab:

Jelena Mitrofanova, weebilehe administraator tel. 6571294 [email protected]

 

 

 

Viimati muudetud 21.02.2024