Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Järvevana tee - Pärnu maantee vaheline kergliiklustee

Järvevana tee - Pärnu maantee vaheline kergliiklustee

Rahastamise programm/meede : Perioodi 2007–2013 Elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng“ meede „Linnaliste piirkondade arendamine“

Projekti nimi ja nr:   Järvevana tee - Pärnu maantee vaheline kergliiklustee, EU49203

Projekti rahastamine:

Välisprojekti rahastus on otsustatud Tallinna Linnavalitsuse 22.04.2015 korraldusega nr 623 „Osalemine perioodi 2007-2013 EL struktuurivahendite meetme "Linnaliste piirkondade arendamine" välisprojektis "Järvevana tee - Pärnu maantee vaheline kergliiklustee" ja volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale“.

Toetuse taotluse rahuldamise otsus: EAS 07.07.2015 otsus nr 1.1-5.1/15/724.

Projekti eesmärk:

Projekti eesmärgiks on Pärnu mnt ja Järvevana tee kergliiklustee ühendamine. Kergliiklustee rajamisega luuakse võimlus kergliiklejate ohutumaks ja sujuvamaks liiklemiseks kahe olulise magistraali vahel. Projekti tulemusena panustatakse kergliiklusteede võrgu valmisehitamisele, rajades ühe põhivõrgu puuduva lüli.

Projekti tegevused:

  • Pärnu mnt ja Järvevana tee vahelise kergliiklustee ehitamine;
  • ehituse omanikujärelevalve teenuse osutamine;
    • projektijuhtimise teenuse osutamine.

Projekti tulemus:

Ehitatud on 244 m pikkune ja  6,8 m laiune kergliiklustee pindalaga 1655 m2.

Projekti eelarve:

Projekti abikõlblik maksumus:  66 540 €, millest

ERF toetus:  56 559 €

omafinantseering:  9981 €.

Projekti abikõlblikkuse periood: 30.04.2015 – 30.10.2015

Objektile on 13.11.2015 väljastatud kasutusluba.

 

Viimati muudetud 21.02.2024