Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Juhkentali tn 3g elektrivarustuse projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Juhkentali tn 3g elektrivarustuse projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Tallinna Kesklinna Valitsus ning Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

AVALIKUSTAVAD 
ajavahemikul 18.01.-31.01.2024 Juhkentali tn 3g elektrivarustuse projekteerimistingimuste eelnõu.


Alal kehtib Tallinna Linnavolikogu poolt 09.01.2003 kehtestatud Liivalaia tn, Juhkentali tn, Liivamäe tn ja Imanta tn vahelise kvartali detailplaneering nr DP002070. Kehtiv detailplaneering näeb ette alajaama rajamise kinnistule Liivalaia tn 34 / 36 / Veski tn 1 ja sealt maakaabli toomise ning liitumiskilbi rajamise kinnistule Juhkentali tn 3g. Projekteerimistingimustega nähakse ette detailplaneeringut täpsustav lahendus elektrivarustuse osas. Tegemist on 100% ärimaaga. Kinnistul asub Circle K Eesti Aktsiaseltsi Juhkentali automaattankla.

Projekteerimistingimuste järgselt kavandatakse Imanta tn 6c kinnistul asendada alajaamas AJ8971 olemasolevad trafod 800kVA 21(10,5)/0,41kV trafode vastu, rajada maakaablid Imanta tn 6c kinnistult alajaamast AJ8971 kuni Juhkentali tn 3g kinnistuni (231 m), kuhu rajatakse uus jaotuskilp JK 10093 ja liitumiskilp LK222265.

Lahendus erineb detailplaneeringu lahendusest, kuna detailplaneeringus ettenähtud asukohas puudub alajaam ja seda alajaama Elektrilevi arengukava hetkel sinna ette ei näe. Esitatud lahendus on majanduslikult kõige optimaalsem ja välja toodud tehnilises lähteülesandes.


Projekteerimistingimuste eelnõu ja selle lisamaterjalidega on võimalik tutvuda 18.01.-31.01.2024 tööpäeviti Tallinna Kesklinna Valitsuses (Nunne tn 18) ja käesoleval veebilehel.
Asendiplaan

Asendiplaan.pdf

Projekteerimistingimuste eelnõu

PT 2311802/04335 Juhkentali tn 3g elektrivarustus.docx

Kaasa rääkimise võimalused
1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekud ja vastuväited palume esitada Tallinna Kesklinna Valitsusele e-posti aadressil [email protected] või posti teel.  Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 31.01.2024. Avalikul väljapaneku jooksul ettepanekuid ja vastuväiteid esitanud isikutele teatatakse avaliku arutelu toimumise aeg ja koht hiljemalt kümme päeva enne selle toimumise aega.

2. Juhul kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata või ettepanekuid või vastuväiteid esitanud isikud loobuvad asja arutamisest avalikul arutelul, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.
 

Viimati muudetud 18.01.2024