Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Kaardirakendused

Kaardirakendused annavad linnaelanikele ruumilist teavet nii olulistes igapäevaküsimustes kui ka muudel huvi pakkuvatel teemadel ning võimaldavad osaleda linnaruumi kujundamises.

Kaardirakenduste andmete kasutamisel peab viitama nende omanikule.

 

 UUS!

kaasav_eelarve_2023.png Tallinna kaasav eelarve  -Tallinna elanikel on võimalus juba neljandat korda kaasa lüüa omavalitsuse eelarve kujundamisel ning hääletada kogukonna jaoks oluliste ideede poolt oma elukeskkonna parandamiseks ja linnaruumi rikastamiseks. Hääletus on avatud 20. novembrist 3. detsembrini 2023(Tallinna Strateegiakeskus)

botaanikaaia_kaardirakendus.png
Tallinna Botaanikaaia kaardirakendus  -  kaardirakendust saad kasutada botaanikaaias liiklemiseks ja huvi pakkuva taimestiku leidmiseks. (Tallinna Botaanikaaed, Tallinna Strateegiakeskus)
 

Pohja_Tallinna_YP_2022.PNG

Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringu veebiraamat  - kaardirakendustega veebiraamat, kus saab tutvuda Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringuga, millesse on lõimitud linnakeskkonda puudutavad arengustrateegiad ja -projektid. Välja on toodud suunised ruumiliseks arenguks ja maakasutuse planeerimiseks. (Tallinna Strateegiakeskus)

 

Joogiveekraanide_rakendus_2021_4.PNG
Tallinna joogiveekraanide kaardirakendus  - kaardirakendus, kus saab vaadata linnaruumi paigutatud joogiveekraanide asukohti (Tallinna Strateegiakeskus)

 

UUs veebikaart.JPG
Tallinna veebikaart  - kaardirakendus koondab linna ametiasutuste ja olulisemate avalike teenuste info  (Tallinna Strateegiakeskus)
 

LIPS.PNG
Tallinna ligipääsetavuse infosüsteem (LIPS) - Infosüsteem võimaldab linnaelanikel saada ülevaadet ligipääsetavusest eri objektide juurde ning anda ka tagasisidet süsteemi täiustamiseks. Kaardil saab objekte vaadata nii kategooriate kui sihtgruppide kaupa.(Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet)

 

Kausi_Tallinna kaart_jalutuskäik.PNG
Jalutuskäik "Tallinna kaart" - Kaardirakendus, mis pakub võimaluse tutvuda Tallinnaga läbi Jan Kausi teose "Tallinna kaart" katkendite. Tekste loevad autor ja Tallinna Linnateatri näitlejad. (Tallinna Kirjanduskeskus, Tallinna Strateegiakeskus)

 

Geoveeb.PNG
Tallinna Geoveeb - Tallinna geomõõdistuste infosüsteem on andmekogu geodeetiliste mõõdistuste ning kohaliku geodeetilise võrgu punktide andmete kohta. Geoveebis toimub Tallinna linna haldusterritooriumil teostatavate mõõdistuste registreerimine, haldamine ning arhiveerimine. (Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Tallinna Strateegiakeskus)

 

Juhtimislaud.PNG
Tallinna juhtimislaud - Juhtimislaud koondab andmeid erinevatest allikatest (operatiivinfo, planeeringud, statistika, uudised jne), andes seeläbi reaalajas mitmekülgse ülevaate Tallinnast (Tallinna Strateegiakeskus, Tallinna Linnaplaneerimise Amet)

 

Kaardiuuendus_asumite_kaupa_rakenduse pilt.JPG
Tallinna aluskaardi uuendus asumite kaupa - Kaardirakenduses näeb, millal on toimunud asumite täiskaardistused (Tallinna Strateegiakeskus)

 

Jalutuskäik_Kadriorus_rakenduse_pilt.JPG
Jalutuskäik Kadriorus - audiolugudega kaardirakendus tutvustamaks eesti kirjandusega seotud paiku Kadriorus (Tallinna Kirjanduskeskus, Tallinna Strateegiakeskus)

 

Kirjanduslik_Tallinn_rakenduse pilt.JPG
Kirjanduslik Tallinn - rakendus tutvustab paiku Tallinnas, mis on seotud eesti kirjanduse ja kirjanikega (Tallinna Kirjanduskeskus, Tallinna Strateegiakeskus)

 

Linnamudel.PNG
Tallinna linnamudelLinnamudel on andmete osas jooksvalt uuenev ning sisu osas täienev kolmemõõtmeline digitaalne mudel Tallinnast. Rakendus võimaldab otsida aadresse, kuvada varje, mõõta kõrgusi ning kihte sisse ja välja lülitada (Tallinna Strateegiakeskus)

 

KESKUSMIS.PNG
KESKUSMIS - Kaardirakendus, kust saab vaadata Tallinna Linnaplaneerimise Ameti töötajate tööpiirkondi (Tallinna Linnaplaneerimise Amet,Tallinna Strateegiakeskus)

 

Aadresst2histe_n6uded_pilt.PNG
Aadresstähiste nõuded - Kaardirakendus näitab tänavasiltidele ja majanumbritele kehtivaid värvilahendusi vastavalt Tallinna aadressitähiste nõuetele ja nõuete lisale (Tallinna Strateegiakeskus)

 

  • Tallinna ruumiandmete registri aluskaart - kaardikihid riigikaitseobjektide piiranguvööndide, haljastuse, muinsuskaitse, hinnatsoonide ja katastriüksuste sihtotstarvete kohta (Tallinna Strateegiakeskus)
  • Tallinna kaardiarhiiv - kaardirakendus, kust leiab ajaloolised kaardid ja ortofotod ning saab alla laadida topo- ja trassiplaane 1990. a-te algusest ja 2006. a Tallinna aluskaardi lehti  (Tallinna Strateegiakeskus)
  • Tallinna linnaarhiivi kaardikogu - Tallinna Linnaarhiivi digiteeritud ja digiteerimata kaartide andmekogu Rahvusarhiivi kaartide infosüsteemis (Tallinna Linnaplaneerimise Amet)

 

 

 

 

  • Valimised Tallinnas - Tallinna valimispiirkonnad koos jaoskondade asukohtadega, ja valimistulemused kaardil (Tallinna Strateegiakeskus)

 

 Viidasüsteemi rakendus.PNG
Tallinna viidasüsteemi ideekorje  - ideekorje kaardirakenduses saab märkida enda jaoks olulisi paiku linnas, kuhu hakkavad suunama kujundatud viidad. Ideekorjes sai osaleda 25. maini 2021  (Tallinna Strateegiakeskus)

Kuused.JPG
Tallinna jõulupuude kogumispaigad - kaardirakendus jõulukuuskede kogumispaikadest 2021. aastal (Tallinna Strateegiakeskus)

 

Ironman.PNG
Ironman Tallinn 2020 liikumispiirangud 5. september 2020 - rakenduses näeb liiklusmuudatuste infot seoses 5. septembril toimuva IRONMAN triatloniüritusega (Tallinna Strateegiakeskus, Tallinna Transpordiamet, TriSmile MTÜ)

 

  • Jalgrattateede andmekorje​ - kaasamisrakendus, kuhu 2018. aasta septembrikuu jooksul koguti murekohti Tallinna jalgrattateedel (Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet)
  • AvaLinn​ - kaasamisrakendus, mis võimaldab nutiseadmes esitada avaliku ruumi kohta ideid ja ettepanekuid (Tallinna Strateegiakeskus)
  • Põhja-Tallinna ideekorje​ - Põhja-Tallin​na üldplaneeringu ideekorje tulemused (Tallinna Strateegiakeskus)
  • Linnaaed​ -Tallinnas linnaaianduse arendamise ideekorje tulemused ​​ (Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet)
  • Tallinna haljastute infosüsteem (Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet)
  • Tallinna loodusvaatluste kaart (Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet)

 

 

 

Viimati muudetud 30.11.2023