Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Joogiveekraanide rajamine Tallinnas

20221024_160705.jpg

Project description in English

Käesoleval hetkel on Tallinnas ca 30 avalikku joogiveekraani, mis ilmselgelt ei kata linnaelanike ning turistide vajadusi. Joogiveevõtu punkte on rajatud terviseradade äärde (Järvevana tee), vanalinna (Niguliste tn, Viru väravad), Russalka mälestussamba ja mereranna vahel, Maarjamäe memoriaali lähedal Pirita teel, värskelt renoveeritud või rajatud parkidesse (Männi park, Tondiraba park), kuid kogu linna kergliiklejate vajadusi kattev võrgustik puudub.

Vajaduse avalike veevõtukohtade järele on muutnud eriti aktuaalseks viimaste aastate kuumad suved. Veekraanid aitavad vähemalt mõnel juhul kuumast tingitud terviseriske vähendada. Korduvate veepudelite kasutamine ja kraanivee eelistamine vähendab plastijäätmete tekkimist. Ühe kuupmeetri kraaniveega on võimalik hoida ära 2000 plast- või klaaspudeli tootmine, transport ja käitlemine, sest kuupmeetri vee pakendamine võtab just nii palju pudeleid. 

Tallinlaste teadlikkus tasuta joogikraanidest on kõrge, reeglina ollakse kursis, et pealinnas on suvehooajal avatud tasuta avalikud veekraanid ja neid kasutatakse janu kustutamiseks järjest enam. Kraanid suletakse ajutiselt külmade saabumisel, et vältida jääkahjustusi.

Projekti tulemusena rajatakse linnaruumi 15 uut joogiveekraani lähtudest linnakodanike vajadustest.

Joogiveekraanide asukohtade valikul arvestatakse nii inimeste liikumistihedust kui -iseloomu ja ka kaugust teisest avalikust veevõtukohast punktist. Veekraanid rajatakse kohtadesse, kus inimesed rohkem liiguvad ja neid kõige rohkem vajavad ning kus torustikud on juba olemas.

Kõigist rajatavatest joogiveekraandest tagatakse kvaliteetse joogivee kättesaadavus. Vesi vastab Sotsiaalministri 24.06.2019 määruse nr 61 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid" nõuetele.

Projekti kestvus: 23.09.2022 - 30.04.2024
Projekti number: 2014-2021.1.06.22-0112
Projekti rahastatakse SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) kaudu Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Norra finantsmehhanismidest. Meede: 2014-2021.1.6 Climate Change Mitigation and Adaptation
Projekti eelarve on 352 311,25 eurot, millest toetuse summa on 85% (299 464,56 eurot).

EEA_grants-1.png

Viimati muudetud 28.11.2022