Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Joogiveekraanide rajamine Tallinnas

20221024_160705.jpg

Tallinna linna joogiveekraanide tutvustus Uue Maailma haljakul

Käesoleval sügisel on Tallinna linnal plaanis rajada välisprojekti raames erinevatesse kohtadesse 15 uut joogiveekraani.
28.09.2023 kell 11-12 toimub üldhariduslik sündmus, mille raames saab tutvuda joogiveekraanide rajamise plaanidega ning kuulata põnevat loengut Tallinna joogivee kvaliteedist.  

Sündmus toimub Uue Maailma haljakul, kus ühtlasi avatakse ka esimene välisprojekti raames rajatud joogiveekraan.

Sündmuse kava:

  • Avasõnad - Kesklinna vanem Monika Haukanõmm
  • Loeng „Tallinna joogivee kvaliteedist“- Tallinna Vesi esindaja
  • Välisprojekti lühitutvustus „Tallinna linna joogiveekraanide projekteerimine ja ehitamine“- Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti esindaja  Kalle Pint
  • Joogiveekraani avamine - Kesklinna vanem Monika Haukanõmm
  • Suupisted ja kohv


Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet on saanud toetuse Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi 2014–2021 programmi “Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine“ raames rahastatava projekti „Joogiveekraanide rajamine Tallinnas“ läbiviimiseks.
Projekti rakendusüksus on SA KIK.
Project description in English

Käesoleval hetkel on Tallinnas ca 30 avalikku joogiveekraani, mis ilmselgelt ei kata linnaelanike ning turistide vajadusi. Joogiveevõtu punkte on rajatud terviseradade äärde (Järvevana tee), vanalinna (Niguliste tn, Viru väravad), Russalka mälestussamba ja mereranna vahel, Maarjamäe memoriaali lähedal Pirita teel, värskelt renoveeritud või rajatud parkidesse (Männi park, Tondiraba park), kuid kogu linna kergliiklejate vajadusi kattev võrgustik puudub.

Vajaduse avalike veevõtukohtade järele on muutnud eriti aktuaalseks viimaste aastate kuumad suved. Veekraanid aitavad vähemalt mõnel juhul kuumast tingitud terviseriske vähendada. Korduvate veepudelite kasutamine ja kraanivee eelistamine vähendab plastijäätmete tekkimist. Ühe kuupmeetri kraaniveega on võimalik hoida ära 2000 plast- või klaaspudeli tootmine, transport ja käitlemine, sest kuupmeetri vee pakendamine võtab just nii palju pudeleid. 

Tallinlaste teadlikkus tasuta joogikraanidest on kõrge, reeglina ollakse kursis, et pealinnas on suvehooajal avatud tasuta avalikud veekraanid ja neid kasutatakse janu kustutamiseks järjest enam. Kraanid suletakse ajutiselt külmade saabumisel, et vältida jääkahjustusi. 
 

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet sõlmis 22. juunil 2023 projekteerimis- ja töövõtulepingu OÜga Watercom joogiveekraanide rajamiseks Tallinnas. Tööde lepinguline maksumus on 339 120 eurot ja lepingu täitmise periood on 5 kuud. Kokku rajatakse 15 joogiveekraani. 

Sisend joogiveekraanide asukohtade valikule oli küsitud linnakodanikelt tagasisideküsitluste käigus. Tagasisideküsitlus viidi läbi ajavahemikus 25.10 – 15.11 2022. aastal.

Vaadake uute veekraanide asukohti: 

 

Kõigist rajatavatest joogiveekraandest tagatakse kvaliteetse joogivee kättesaadavus. Vesi vastab Sotsiaalministri 24.06.2019 määruse nr 61 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid" nõuetele.

Projekti kestvus: 23.09.2022 - 30.04.2024
Projekti number: 2014-2021.1.06.22-0112
Projekti rahastatakse SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) kaudu Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Norra finantsmehhanismidest. Meede: 2014-2021.1.6 Climate Change Mitigation and Adaptation
Projekti eelarve on 352 311,25 eurot, millest toetuse summa on 85% (299 464,56 eurot).

EEA_grants-1.png

Viimati muudetud 21.09.2023