Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kerese, Kraavi ja Pihlaka tänavate rekonstrueerimine ning Pääsküla rappa sademevee puhasti projekteerimine

Kerese, Kraavi ja Pihlaka tänavate rekonstrueerimine ning Pääsküla rappa sademevee puhasti projekteerimine


Nõmme Linnaosa Valitsus ja Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

AVALIKUSTAVAD 
ajavahemikus 13.03.2024–29.03.2024 Projekteerimistingimuste nr  2411802/00731 eelnõu Kerese, Kraavi ja Pihlaka tänavate rekonstrueerimine ning Pääsküla rappa sademevee puhasti projekteerimine.

Projekteerimistingimuste koostamise aluseks on projekteerimistingimuste taotlus nr 2311002/03677.
Projekteerimistingimuste alusel kavandatakse Kraavi, Remmelga, Valdeku ja Kerese tänava ning Vabaduse puiestee ja Männiku tee rekonstrueerimist koos tehnovõrkudega ning Pääsküla rabasse sademeveepuhasti rajamist. Sademeveepuhasti on ette nähtud Kraavi tn T4 kinnistule, täpne asukoht selgub projekteerimistööde käigus.
 
Projektala skeem

Projektala skeem.pdf

Projekteerimistingimuste taotlus

Projekteerimistingimuste taotlus 2311002_03677.asice

Projekteerimistingimuste eelnõu

Projekteerimistingimuste eelnõu 2411802-00731.docx

Kaasa rääkimise võimalused

1. Menetlusse kaasati  mõjutatud kinnistute omanikud, hoonestusõiguse omanikud ja piirinaabrid.
2. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid kuni 29. märtsini 2024 alloleva veebivormi teel.
3. Projekteerimistingimuste taotluse ning eelnõuga saab tutvuda Tallinna Keskkonna-ja Kommunaalameti veebilehel (www.tallinn.ee/kaasamine/kerese-kraavi-pihlaka) ajavahemikus 13.03.2024 - 29.03.2024. 
 

21.03.2024 toimus projekteerimistingimuste eelnõu avalik tutvustusüritus Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides. 


Kerese, Kraavi ja Pihlaka tänavate rekonstrueerimise ning Pääsküla rappa sademevee puhasti projekteerimise projekteerimistingimuste eelnõule tagasiside andmise vorm

Vorm avatud alates 13.03.2024 kuni 29.03.2024.

Viimati muudetud 22.03.2024