Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Kesklinna rohealade küsitlus

Tallinna_linn_illustratsioonid_park_0.png


Tallinna linnas on palju elurikkust - meie kõrval elavad nii putukad, linnud kui erinevad loomad ning on oluline pakkuda ka neile sobivaid elupaiku.

Linna elurikkuse suurendamiseks on Tallinn võtnud eesmärgiks järjepidevalt vähendada rohealade niitmise mahtu. Nii näiteks kehtivad alates möödunud aasta 1. detsembrist linnas uued lepingud erinevate rohealade hooldamiseks, mis näevad ette senisest vähem intensiivset rohealade niitmist.

Selleks, et paremini hinnata, mis kohti linnas järgmisel hooajal rohkem või vähem niita, siis vajame infot, et millised rohealad on aktiivses kasutuses ning mis viisil ja kui tihti neid kasutatakse. Alustame Kesklinna linnaosaga ning seetõttu korjame infot just kesklinnas olevate rohealade kohta. Edaspidi on plaanis sarnaseid küsitlusi korraldada ka teistes linnaosades. 
 

Küsitlus toimub Maptionnaire keskkonnas 17.08 kuni 12.09. Aitäh kõigile, kes osalesid!

Küsitluse raames palume märkida kaardile rohealad, mida Kesklinnas kasutate ja vastata küsimustele nende kasutamise kohta. Loodame, et saate küsitlusest osa võtta ja seeläbi aidata hoida ümbritsevat loodust.
 

Viimati muudetud 13.09.2023