Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lastekodu tn projekteerimistingimuste avalik väljapanek

Lastekodu tn projekteerimistingimuste avalik väljapanek

Asukoha skeem.png
Asukoha skeem

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet avalikustavad ajavahemikul 19.09.-03.10.2022 Lastekodu tänava rekonstrueerimise projekteerimistingimuste eelnõu.

Lastekodu tänava (Liivalaia – Masina) ja Masina tänava (Lastekodu - Tartu mnt) rekonstrueerimise käigus tehakse korda tänavavalgustus, sademevee ärajuhtimine, kaugkütte ja - jahutuse ning ühisveevärgi ja kanalisatsiooni torustikud. Lisaks kujundatakse ümber tänavaruum rattatee, kõnnitee, liikluskorralduse ja haljastuse osas. 

Rattastrateegia 2018-2028 eesmärkide täitmiseks täpsustatakse ja muudetakse tänavaruumi lahendust Lastekodu tn 31 ja Lastekodu tn 31a kinnistute detailplaneeringus (DP035030).

Eelnõu kohaselt lähtutakse Lastekodu tänava projekteerimisel järgmistest üldistest põhimõtetest: 
a) säilitada olemasolevad puud ja lisada puuderead täna puuduvatesse tänavalõikudesse; 
b) säilitada tänava servades pikiparkimine, lisada haljastust ja rattaparklaid. Rattaparklate rajamisel analüüsida külgnevate hoonete rattaparkimiskohtade vajadust tagamaks parkimisvõimalus asutusetele ja korterelamutele, millele ei ole rattahoiu kohti. Elamutele projekteerida varikatusega rattaparklad, raamist kinnitatavate rattahoidikutega. Projekteerida ruum elektritõukerataste parkimiseks, nt rattaparklate juurde;
c) tänava piirkiiruseks projekteerida 30 km/h;
d) tänava põhjaküljele projekteerida lai, võimalusel nelja meetri laiune, sillutatud kõnnitee/jalakäijate promenaad koos pinkidega (u 150m vahekaugusega);
e) rattaliikluseks projekteerida lahendus, kus ühesuunalistel lõikudel (välja arvatud keskturu juures) on üks liikumissuund koos autoliiklusega ning teine suund (autoliiklusega vastupidises suunas) on eraldatud rattarajal. Kahesuunalistel tänavalõikudel ja keskturu juures on ühesuunalised eraldatud rattarajad mõlemal pool tänavat.

Projekteerimistingimuste eelnõu ja selle lisamaterjalidega on võimalik tutvuda siin veebilehel (allpool) ja Tallinna planeeringute registris veebiaadressil https://tpr.tallinn.ee/ detailplaneeringu nr DP035030 dokumentide juures. Samuti saab materjalidega tutvuda 19.09.-03.10.2022 tööpäeviti Tallinna Kesklinna Valitsuses aadressil Nunne tn 18.  

Lastekodu tänava projekteerimistingimuste eelnõu 

Lisa 1;  Lisa 2;  Lisa 3;  Lisa 3.1;  Lisa 3.2;  Lisa 3.3

 

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid e-posti aadressitel [email protected] või [email protected] või posti teel. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 03.10.2022.  

Projekteerimistingimuste eelnõu tutvustav avalik arutelu toimub 19.10.2022 algusega kell 17.30 Tallinna Keskraamatukogu võõrkeelse kirjanduse osakonna ürituste saalis aadressil Liivalaia tn 40 (sissepääs peauksest 15 m Juhkentali tänava pool). 

Viimati muudetud 28.09.2022