Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

P. Kerese, Kraavi ja Pihlaka tn rekonstrueerimine

P. Kerese, Kraavi ja Pihlaka tn rekonstrueerimine

P. Kerese, Kraavi ja Pihlaka tn rekonstrueerimine

Tallinna linnal on plaanis rekonstrueerida P. Kerese, Kraavi ja Pihlaka tänavad, et muuta need turvalisemaks ja jalakäijatele mugavamaks, kaasajastada valgustuse lahendus ja rajada sademevee kanalisatsioon.

P. Kerese, Kraavi ja Pihlaka tn rekonstrueerimise projekti avalik tutvustus toimus 14. septembril Dzingel hotelli konverentsikeskuses (Männiku tee 89-1). Projekti tutvustavasid ja küsimustele vastasid Infragate Eesti AS projektijuht ning Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti esindajad. Kohapeal said kohalikud elanikud projekti osas avaldada oma arvamust, teha ettepanekuid ja osaleda arutelus.

Vaadake videot ja tutvuge esitlusegaRekonstrueerimise käigus rajatakse kolmel tänaval sõiduteest haljastatud eraldusribaga eraldatud jalgteed. Liikluse rahustamiseks on enamik ristmikke projekteeritud tõstetuna ning Kraavi tänavale lisatud ka teekünnised. Tänavatele lisandub uut haljastust ning on projekteeritud täiendavalt uued parkimiskohad.

Lisaks on projektiga ette nähtud rajada sademevee kanalisatsioon alates Valdeku ja Vabaduse tn ristmikult kuni Kraavi tn Pääsküla rabani. Nii P. Kerese, Kraavi kui ka Pihlaka tänaval asendatakse osaliselt ka reoveekanalisatsioon.
 

Liikluskorralduse joonised: Joonis 1;  Joonis 2Joonis 3Joonis 4Joonis 5

Tehnovõrkude koondplaanid: Vabaduse pstKerese tn 1Kerese tn 2Kraavi tnPihlaka tn

NB! Tegemist on esmaste joonistega. Projekti kohta tehtud ettepanekuid kaalutakse ning võimalusel arvestatakse nendega edasisel projekteerimisel.


Projekti lühikokkuvõte

Projektiga on ette nähtud rekonstrueerida Tallinnas Nõmme linnaosas P.Kerese, Kraavi ja Pihlaka tänavad.

Projekti mahus rajatakse sademevee kanalisatsioon alates Valdeku ja Vabaduse ristmikult kuni Kraavi tänaval Pääsküla rabani. Torustikuks De 925 pikkusega 1850 m. Torustik on pikenduseks varem Valdeku tänavale rajatud sademevee kanalisatsioonile.
Reoveekanalisatsioon asendatakse osaliselt Kerese, Kraavi ja Pihlaka tänaval. Veetorustik asendatakse 2055 m va Vabaduse pst-l.

Projekti mahus korrigeeritakse ka tänavavalgustuse, elektri-, side-, ja gaasivarustuse võrke.

Olemasolev tänavavalgustus on piirkonnas lahendatud Na-kõrgsurvelampidega valgustitega Elektrilevi OÜ mastidel AMKA rippkeerdkaabliga. Kõik r/b mastid ja valdav enamus puitmaste asendatakse uutega. Valdavalt tõstetakse mastid uude asukohta. Mastidele paigaldatakse uued LED-valgustid.

Sideliini postid tõstetakse kõnnitee kõrvale. Õhuliini rekonstrueerimisel tuleb välja vahetada iga õhukaabel alates kaablipostist kuni abonendi lõpp-punktini.
Projekti teedeosa on lahendatud järgnevalt.

P. Kerese tn: projekteeritava tee pikkus kokku on 675 m. Sõidutee laius on 4,75 m. Tugipeenrad mõlemalt poolt teed on 0,25 m. Sõiduteest haljastatud eraldusribaga eraldatud jalgtee laius on 1,56 m vasakul pool ja 2,26 m paremal pool. Jalgtee laius on valitud vastavalt plaatide mõõdust. Kõik ristmikud on projekteeritud tõstetuna, v.a Sinilille tänavaga. Mahasõidud võimalusel projekteeritud laiusega 6 m, et saaks seal ka parkida. Astri ja Nelgi tänavate vahelisel lõigul on projekteeritud täiendavalt 8 parkimiskohta 0 kraadi all.

Kraavi tn: projekteeritava tee pikkus kokku on 657 m. Sõidutee laius on 4,75 m. Tugipeenrad mõlemalt poolt teed on 0,25 m. Sõiduteest haljastatud eraldusribaga eraldatud jalgtee laius on 2,26 m paremal pool. Jalgtee laius on valitud vastavalt plaatide mõõdust. Projekteeritud 5 künnist laiusega 5 m ja tõstetud ristmik Pihlaka tänavaga. 

Mahasõidud võimalusel projekteeritud laiusega 6 m, et saaks seal ka parkida. Tänava paremal pool on projekteeritud täiendavalt 34 parkimiskohta 0 kraadi all. Alates Pihlaka tänavast jalgtee sõiduteest eraldatud äärekiviga.

Pihlaka tn: projekteeritava tee pikkus kokku on 198 m. Sõidutee laius on 5,0 m. Tugipeenar paremal pool teed on laiusega 0,25 m. Sõiduteest haljastatud eraldusribaga eraldatud jalgtee laius on 2,26 m paremal pool ja äärekiviga eraldatud 2,31 m vasakul pool. Jalgtee laius on valitud vastavalt plaatide mõõdust. Tänava paremal pool on projekteeritud täiendavalt 11 parkimiskohta 0 kraadi all.

Kraavi tänaval jääb teede ja parkimiskohtade rajamisele ette 22 puud, mis tuleb maha võtta.

Projekteeritud haljastuses on valitud Koehne pihlakas, mis on kitsavõraga väike puu. Koehne pihlaka gruppide alla on Männiku lasteaia esisel alal kavandatud lodjap-põisenela madalakasvuliste sortide ridaistutus. Pihlaka tn haljasribal on kombinmeeritud Lodjap-püõisenela ridaistutused. P. Kerese tn äärsetel haljasribadel on kasutatud jaapani enela ´ ja lodjap-põisenelase lausistutuse ning Lumimari 'Arvid' lausistutuste kombinatsioone.

Projekti teises etapis on planeeritud tõsta kinnistutest Kauge tn 12 ja Kauge tn 5 välja olme ja sademevee kanalisatsiooni magistraaltorud. Planeeritud on rajada sademevee väljavoolule liivapüüdjad ja õlipüüdjad.

Viimati muudetud 20.09.2022