Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Pääsküla raba kaitseala kaitsekorralduskava

Pääsküla raba kaitseala kaitsekorralduskava

20220629_151025.jpg
Foto: Lauri Klein
Valminud ja avaliku väljapaneku läbinud Pääsküla raba kaitseala kaitsekorralduskava aastateks 2023-2032 .
Pääsküla raba Tallinna piiresse jääva osa looduse kaitseks moodustati 2013. aastal kohalik kaitseala, mille suurus on 274,3 ha. See kaitseala on üks Tallinna liigirikkamaid ning sealt on leitud kokku juba vähemalt 65 kaitsealust liiki ja nende nimekiri täieneb pidevalt. Alal kasvab kokku vähemalt 17 liiki kaitsealuseid orhideesid. Kohati on kaitseala läbivate pinnasteede servad nagu looduslikud lillepeenrad, aga seejuures mitte tavaliste põllulillede vaid haruldaste orhideede peenrad. Kaitsealal kasvab ja elab endiselt mitmeid taimi ja loomi, kelle tavapärane elupaik on soos või rabas, aga nende arvukus järjest väheneb. Seepärast on väga oluline, et kunagine ala liigniiske veerežiim saaks vähemalt mingis osas taastatud ja võimaldaks väärtuslikel soo- ja rabakooslustel alal taas levida.
 
Pääsküla raba kaitsealal on esikohal looduse huvid. Kaitsealal tuleb loodust muutev inimtegevus hoida võimalikult vähesena ning sekkuda vaid nii palju, et loodus suudaks varasemast inimtegevuse mõjust taastuda ja et loodusele külla tulnud inimesed maastike liialt ei koormaks. Selleks, et Pääsküla raba kaitseala loodusväärtused säiliks ja neid ka juurde tuleks, on vaja kaitsealal teha mitmeid looduskaitselisi töid. Nende tööde planeerimiseks on koostatud kaitseala kaitsekorralduskava, mille koostamiseks kutsuti käesoleva aasta juunis kokku Pääsküla raba kaitseala kaitsekorralduskava laiapõhjaline nõukoda. Sinna nõukotta kuuluvad kõikide suuremate Pääsküla raba kaitseala huvirühmade esindajad - nii teadlased, ametnikud kui ka kohalikke kogukondi esindavate seltside liikmed.


Nõukoda töötas kaitsekorralduskava kallal läbi suve ja valmistas ette eelnõu, mis läbis avaliku väljapaneku 1. septembrist kuni 25. septembrini 2022. Selle väljapaneku käigus toimus ka avalik koosolek, 15. septembril 2022

Vaadake koosoleku videot ja tutvuge esitlusega.

Nii avaliku väljapaneku käigus tehtud ettepanekute alusel kui ka avalikul koosolekul arutatu põhjal valmib lähemal ajal kaitsekorralduskava eelnõu lõplik versioon, mis veelkord nõukoja koosolekul üle vaadatakse ja seejärel läheb see Tallinna linnavalitsuse poolt kehtestamisele.
 
Samal ajal on aga juba alustatud esimeste kaitsekorralduslike tööde ettevalmistamisega. Kaitsekorralduskava avaliku väljapaneku ajal, 10. septembril 2022, toimus Pääsküla rabas esimene avalik talgupäev, mille käigus rajati esimene pinnaspais kaitseala kuivenduskraavile. Kui eeluuringud seda lubavad, on selliseid paisusid kavas lähiaastatel kaitsealale rajada veel enam kui 150 ja selles saavad kõik soovijad ise kaasa lüüa.
Vaadake videot:Selleks, et oleks kindel, kas selline tegevus suuremas mahus on kaitsealal üldse võimalik, on eeltööna hankimisel „Pääsküla raba laudteede, sildade ja veerežiimi taastamistööde ehitusprojekt“, mille raames selgitatakse välja millises mahus võib erinevate tegevuste mõjul kaitsealal veetase tõusta ja kui kõrgele peaks sellest tulenevalt tõstma kaitseala teede taristut. See analüüs peab võtma arvesse nii kavandatavat kaitsekorralduslikku paisutustööd, kobraste paisutustööd kui ka sademeid ja sademevete juhtimist Pääsküla rappa. Selline veerežiimi taastamise eeluuring peaks valmima 2023. aasta juunis.

Kuna suurem osa kaitsekorralduslikke töid kaitsealal aga sellest uuringust ei sõltu, minnakse kaitsekorralduskava kehtestamisega edasi ja tehakse kavasse vajadusel järgmisel aastal parandusi-täpsustusi. Kõik muudatused arutatakse läbi kaitsekorralduskava nõukojas ja olulisematel teemadel kutsutakse kindlasti kokku avalik koosolek. Lisaks sellele, et Pääsküla raba teede taristu oleks külastajatele ka kuni suurema uuenduskuurini kasutatav, jätkatakse laud- ja pinnasteede väiksemate remonttöödega ning täidetakse üleujutatavaid kohti pinnasteedel.

 

Kontakt

Missing sisuelement.

Viimati muudetud 08.11.2022