Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Pae pargi mängu- ja spordialade rekonstrueerimise põhiprojekti avalik tutvustus (märts 2024)

Pae pargi mängu- ja spordialade rekonstrueerimise põhiprojekti avalik tutvustus (märts 2024)

Tallinna linn plaanib rekonstrueerida Lasnamäe linnaosa Pae pargi mängu- ja spordiväljakut, et anda pargile uus korrastatud lahendus.


Pae pargi mängu- ja spordialade rekonstrueerimise põhiprojekti avalik tutvustus toimus 25. märtsil 2024 kell 17.30 Microsoft Teams’i vahendusel. Üritus oli leitav ka Facebookist.

Ürituse videosalvestusega on võimalik tutvuda siin:


Eskiisprojekti avalik tutvustus 11.12.2023

2023 aasta detsembris toimus eskiisprojekti avalik tutvustus, millele järgnevalt on valminud põhiprojekt. Eskiisprojekti etapiga ning selle avaliku arutelu salvestusega saab tutvuda siin. Projektile sai anda tagasisidet 27.11. - 18.12.2023. Kokku kogutud kodanike tagasiside koos projekteerija vastustega on leitav siit.

 

Põhiprojektis kajastatud maastikuarhitektuursed detailid on lahti seletatud allpool. 

Haljastus:

Projektala dendroloogilised uuringud viidi läbi septembri algul 2023. aastal. Mänguväljaku plaanilise ümberkorralduse tõttu tõstetakse mitmed noored puud uutesse asukohtadesse (vt asendiplaan allpool). Haljastuse projekteerimisel on arvestatud olemasolevate ja projekteeritud tehnovõrkude paiknemisega.

Taimmaterjali valikul on lähtutud kasvukohast, valgustingimustest ning olemasolevast pargitaimestiku liigilisusest. Uushaljastuse projekteerimisel on silmas peetud puistu täiendamist rühmiti. Põõsarindesse on pakutud vähest hooldust nõudvaid vastupidavaid põõsaliike, lisaks ilmestavad lausisutusalasid kõrrelised, mis pakuvad silmailu ka talvisel ajal. Mänguväljaku raamistuseks jätkatakse madalhaljastusega peenarde kiviktaimla-ilmelist motiivi. Taimkatte spetsifikatsiooniga saab tutvuda allpool.

Vastavalt haljastuse asendiplaanile kaetakse suurem osa alale projekteeritud segaistutusaladest lehtpuuhakke multšiga, et vältida niitmisel tehtavaid vigastusi ning põõsaaluste umbrohtumist. Samuti on koorepurumultš planeeritud olemasolevate jooksuradade kõrvale.

Spordi- ja mänguplatsid:

Rekonstrueeritavad spordiplatsid säilitavad suures mahus oma asukoha, suuruse ja funktsionaalsuse. Värskendatakse katendid ja seadmed ning petankiväljak lahendatakse standardsete mõõtmetega. Lauatennise laud asendatakse. Tänavakorvpalli plats kaetakse pehme kattega. Lisatakse pinke, prügikaste ja rattahoidikuid.

Mänguala läbib põhiline lai (värvilise) asfaltkattega tee, millest kahele poole jäävad erinevad tegevused. Mänguväljakutel ning treeningseadmete alla on planeeritud kummikate. Pereväljaku lahendus on tsoneeritud aktiivsete ja rahulikemate mängude vahel ning samuti tekivad erineva iseloomuga ruumid seal, kus muutuvad katendid ja haljastus. Liivkattega mängualade kõrvale on planeeritud laudteed ja laiemad terrassialad. Aktiivsete tegevusalade ümber on jäetud jalutustee ja haljaspuhvri koridor.

Linnamööbel:

Projektalal korrastatakse ja asendatakse osaliselt olemasolev pargimööbel. Uute pinkide ja prügikastide kavandamisel arvestatakse olemasoleva pargimööbli disaini. Pargipingid on valdavalt seljatoe- ning käetugedega. Mänguväljakute tsoonidesse paigutatavad uued varjualused saavad olema nii mänguala osad kui ka eraldiseisvad. 

Valgustus:

Antud projektiga lahendatakse väike osa tervest Pae pargist, mistõttu ei uuendata valgusteid pargiteedel, mille kuju ei muutu. Olemasolevaid valgusteid tõstetakse uutele sobivatele asukohtadele ning olemasolevad mastid taaskasutatakse ja värvitakse (vajadusel asendatakse). Spordi- ja palliplatsidele tagatakse funktsionaalne valgus prožektoritega. Meeleoluvalguse loovad meelte aias vandaalikindlad neutraalse välimusega LED pollarid ning ronitaime võrestiku alaosas sisseehitatud LED-valgustid.

Avalik joogiveekraan:

Paepargi 35 kinnistu juurde, pargi sissepääsu ligidusse kõnnitee äärde on kavandatud avalik joogiveekraan. Joogiveekraani toode vastab Tallinna Vesi AS nõuetele.

Asendiplaan

Asendiplaan_PaePark_2.pdf

Asendiplaan etappidega

Pae park_asendiplaan_etappidega.pdf

Seletuskiri

Seletuskiri_PaePark_0.pdf

Väikevormide spetsifikatsioon

Väikevormid_PaePark.pdf

Taimkatte spetsifikatsioon

Taimmaterjal_PaePark.pdf

Viimati muudetud 26.03.2024