Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Rahumäe tee rekonstrueerimine

Rahumäe tee rekonstrueerimine

image002.png


Tallinna linnal on plaanis rekonstrueerida Rahumäe tee Tammsaare tee ja Tervise tänava vahelisel lõigul. Tööde eesmärgiks on tänava seisukorra parendamine, tervikliku tänavaruumi kujundamine ja liiklusohutuse suurendamine. Eeskätt muutuvad turvalisemaks, mugavamaks ja atraktiivsemaks jalakäijate ja jalgratturite liikumisvõimalused. 

19. aprillil 2022 tutvustasid Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet ning Kristiine linnaosa valitsus Lääne-Harju politseijaoskonna esises parklas (Rahumäe tee 6/1) Rahumäe tee rekonstrueerimisprojekti. 

17. novembril kell 18.00 toimus täiendatud projekti avalik arutelu, et arutada laekunud tagasisidet Microsoft Teams’i vahendusel. Kohtumisel said kõik huvilised projekti osas veelkord kaasa rääkida. Vaadake videot:

Asendiplaanid:  Asendiplaan1;  Asendiplaan 2;  Asendiplaan3 
Liikluskorralduse joonised: Joonis1;  Joonis2;  Joonis3
Koondplaanid: Plaan1Plaan2Plaan3
Projekti lühikirjeldus

Mõlemale poole sõiduteed rajatakse 4,8 meetri laiused kergliiklusteed, mis on üks olulisemaid muudatusi võrreldes praeguse olukorraga. Jalakäijate ja jalgratturite liikumisalad eraldatakse täringukividest ribaga. Sinna, kus ruumilised võimalused lubavad, on kergliiklustee ja sõidutee vahele planeeritud haljasalad, mis lisavad nii turvalisust kui muudavad ka linnaruumi rohelisemaks ja hubasemaks.
 
Sõiduradade arv jääb rekonstrueeritaval lõigul samaks. Tuisu tänava ristmikule rajatakse vasakpöörderada Nõmme suunast Tuisu tänavale pööramiseks. Sama ristmiku Rahumäe tänava harude ülekäiguradadele lisatakse ohutussaared.

Kõik mahasõidud kinnistutele üle kergliiklustee rajatakse alla lastud äärekiviga. Tammsaare tee ja Tuisu tänava vahelisel lõigul eraldatakse vastassuunalised liiklusvood haljastatud eraldussaarega ning edaspidi pääseb sellega piirnevatele kinnistutele Rahumäe teelt vaid parempööretega. Vaskpöörete asemel tuleb teha tagasipööre, olenevalt sõidusuunast, kas Tammsaare või Tuisu tänava ristmikult. Projekti mahus lahendatakse täiendavalt Tuisu tn (Rahumäe tee- Retke tee lõigu) väljaehitamine, et vähendada tagasipöördeid Tammsaare tee ja Tuisu tn ristmikel. Tuisu tänava ühele poolele on kavandatud 3 m laiune kergliiklustee.

Tuisu bussipeatused mõlemal pool teed jäävad praegustesse kohtadesse. Energia peatuse asukohti on muudetud: bussi nr 23 kesklinna suuna peatuse asukoht on viidud kokku bussi nr 61 peatuse asukohaga ning Nõmme suunalist peatust on nihutatud ca 60 m kesklinna poole. Mõlema suuna bussipeatused on omavahel seotud ning samuti on need seotud juurdepääsuteede, rattateede ja ülekäiguradadega.
 
Ristmikel ja kohtades, kus peab tagama liiklejatele vajaliku nähtavuse, kasutatakse haljastuses madala kasvuga taimi. Tervise tn ristmiku lähedusse rajatav spordiala piiratakse võrkpaneelist piirdega, mille äärde istutatakse tänavalt tuleva saaste ja müra eemale hoidmiseks metsviinapuud.

Viimati muudetud 14.02.2023