Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Raudtee tn 73 asuva Tallinna Nõmme Gümnaasiumi elektrivarustuse rajamine

Raudtee tn 73 asuva Tallinna Nõmme Gümnaasiumi elektrivarustuse rajamine

Nõmme Linnaosa Valitsus

AVALIKUSTAB 
Raudtee tn 73 asuva Tallinna Nõmme Gümnaasiumi elektrivarustuse projekteerimistingimuste eelnõu koos illustreeriva materjaliga (asendiplaan).


Projekteerimistingimuste eesmärk on määrata tingimused Raudtee tn 73 kinnistu elektrivarustuse tagamiseks, sh ajutise liitumiskilbi asendamiseks uue liitumiskilbiga. Alajaamast nr 586 on kavandatud olemasoleva jaotuskilbi varustamiseks projekteerida neli maakaablit kuni jaotuskilbini. Laste tn 1 / Põllu tn 70 / Raudtee tn 75 / Valve tn 3 kinnistul olemasolev alajaam on kavandatud demonteerida ja asendada uue alajaamaga.

Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjalide avalik väljapanek toimub 11. jaanuarist kuni 26. jaanuarini 2024 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, küsida infoletist.
Samuti toimub avalik väljapanek sellel veebilehel. 
Asendiplaan

Asendiplaan.pdf

Projekteerimistingimuste taotlus

Projekteerimistingimuste taotlus.pdf

Projekteerimistingimuste eelnõu

PT 2311802/04138 Raudtee tn 73

Kaasa rääkimise võimalused
  1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev. Ettepanekud ja vastuväited palume esitada e-posti aadressil: [email protected].
  2. Juhul, kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.
Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teatamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).

Info tel 645 7300

Viimati muudetud 11.01.2024