Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Uued joogiveekraanid Tallinnas

20221024_160705.jpg

Tallinnas on ligi 40 avalikku veekraani, kust saab võtta kontrollitud kvaliteediga puhast joogivett. Need asuvad haljasaladel, terviseradade ääres, Vanalinnas ja teistes kohtades, kus liigub palju rahvast. Kõik Tallinna avalikud joogiveekraanid on kantud ka kaardile - https://bit.ly/3De9dyH
 
Soovime lähiaastatel rajada Tallinnasse 15 uut avalikku veekraani ning küsisime selleks linnakodanike ettepanekuid. Ettepanekuid sai esitada kuni 15. novembrini 2022. Nüüdseks on küsitlus läbi ja toimub tulemuste analüüs, et välja valida kohad, kus need võiks asuda.
 
Uute joogiveekraanide loomise protsess võib nõuda aega, kuna sõltub vajalike kommunikatsioonide olemasolust konkreetses kohas. Loodame uute veekraanide rajamisega alustada järgmisel aastal enne suve algust.

Viimati muudetud 28.11.2022