Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Idee esitamise juhend 2023/2024

Idee esitamise juhend 2023/2024

Ideede esitamine 2024. aasta eelarvesse algab 18. septembril ning kestab kuni 8. oktoobrini 2023.

Idee esitamisel tuleb silmas pidada järgnevat:

 • Ideekorje vormile tuleb lisada tõesed andmed - nimi, kontakttelefon ja e-posti aadress, et ekspertkomisjon saaks vajadusel Sinuga kiiresti ühendust võtta.
 • Anna ideele nimetus, mis iseloomustab lühidalt ettepaneku sisu.
 • Too välja ettepaneku eesmärk ja olulisus ning põhjenda, miks on vaja projekt linna eelarve vahenditest ellu viia. Näiteks millise olemasoleva probleemi antud projekti elluviimine lahendaks või millise uue võimaluse see kas linnaosas (või kogu linnas) looks. Mõtle, kas ideed saab ellu viia 12 kuu jooksul ning kas see mahub linnaosale määratud eelarve piiresse. Ideed võib näitlikustada ka linkide ja piltidega mujalt maailmast.
 • Kirjelda võimalikult täpselt asukohta, kus projekt ellu viiakse. Lisa konkreetne aadress või link kaardilt.
 • Anna hinnanguline suurusjärk kulutustele idee elluviimiseks. Kui suurema vajaduse korral plaaniti lisada omafinantseeringut või kaasata muid rahastusallikaid, siis tuua kindlasti välja ka see.
 • Pane ideevormiga kaasa muu oluline teave. Näiteks ideed illustreeriv joonis, eskiis või foto. NB - sel aastal saab lisamaterjali edastada vaid internetilingi vahednusel,  nt OneDrive, Dropbox vm sarnane lahendus.
 • Ole teadlik, et idee ja andmete esitamisega nõustud Tallinna linna andmekaitse reeglitega.
 • Objekti peavad saama tasuta kasutada kõik linlased. Tegu võib olla nii uue avaliku objekti rajamise kui ka olemasoleva objekti parendamise, täiendamise või laiendamisega (nt kõigile kasutatav kogukonnaobjekt, avalik mänguväljak vms).
 • Esitada ei saa linna asutuse, linna ja linna osalusega eraõigusliku juriidilise isiku eelarveaasta tegevustega seotud investeeringuobjekti.
  Esitada ei saa näiteks elamu projekti või arendusi, mille on linn eelnevate lepingutega juba kinnitanud. Hääletusele pääsevad vaid need projektid, kus on otsese ärilise kasu saamine välistatud.
 • Idee peab olema seotud Tallinna arengueesmärkidega. Mõtle sellele enne idee esitamist. Abiks on Tallinna linna arengustrateegia, linnaosade tuleviku kaart ja teised arengustrateegia dokumendid. Vaata ka Tallinna rohelise pealinna põhimõtteid.

Ideid saab esitada viies kategoorias:
1) lapsed/noored; 2) roheline linnaruum; 3) turvalisus; 4) sport ja vaba aeg; 5) muu.

Ideid saab esitada veebilehel digitaalselt, paberil Tallinna Linnakantselei teenindusbüroos (Vabaduse väljak 7) või vastava linnaosa valitsuse ruumides.

Baasnõuded idee esitamiseks

Vaata Tallinna Linnavalitsuse vastu võetud määrust SIIT

Lisainfo

E-posti aadressil: [email protected]

Viimati muudetud 30.08.2023