Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Kaasav eelarve 2023/2024

​​​​18. septembrist 8. oktoobrini ootame kõigi linlaste ettepanekuid selle kohta, milliseid projekte võiks rahastada linna kaasavast eelarvest 2024. aastal. 

Sel aastal on igal Tallinna elanikul juba neljandat korda võimalus kaasa lüüa omavalitsuse eelarve kujundamisel ning pakkuda välja kogukonna jaoks olulisi ideid oma elukeskkonna parandamiseks ja linnaruumi rikastamiseks.

Ideekorje toimub  ajavahemikul 18.09-8.10.2023 digitaalselt Tallinna veebilehel ning paberil linnaosavalitsustes ja Tallinna linnavalitsuse teenindussaalis (Vabaduse väljak 7) nii eesti, vene kui inglise keeles. Ideid saab esitada igaüks, kuid oluline on meeles pidada, et kaasav eelarve on mõeldud üksnes avalikus kasutuses olevate ja vaba juurdepääsuga objektide jaoks. 

Esitatud ideede teostatavust hindab ekspertkomisjon ning sõelale jäänud ideed liiguvad edasi tutvustamisele ja seejärel rahvahääletusele. Linlased saavad meelepäraseid projekte toetada 20. novembrist kuni 3. detsembrini toimuval avalikul hääletusel. Igas linnaosas viiakse ellu vähemalt üks kaasava eelarve tingimustele vastav projekt, mis saab hääletusel kõige enam hääli. 

KAASAVA EELARVE AJAKAVA 2023/2024 

18. september - 8. oktoober 2023: ideede kogumine veebilehel, linnaosades ja linnakantselei teenindussaalis Vabaduse väljak 7

26. september 2023: kaasava eelarve infoseminar 

9. oktoober - 19. november 2023: ideede teostatavuse hindamine, ideede täpsustamine autoritega ja sõelumine ekspertkomisjonis

20. november - 3. detsember 2023: avalik hääletamine veebilehel, linnaosavalitsustes ja linnakantselei teenindussaalis Vabaduse väljak 7
 

KAASAVA EELARVE SUURUS 


Käesoleva aasta ideekorje tulemuste elluviimiseks on 2024. aasta eelarvesse  kavandatud 1 000 000 eurot. Kogusummast 75% jaotatakse linnaosade vahel võrdselt ning ülejäänud 25% jaotamisel võetakse arvesse linnaosa elanike arvu jooksva aasta 1. juulil.

Viimati muudetud 28.09.2023