Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Kaasava eelarve hääletamine 2023/2024

Tallinna IV kaasava eelarve hääletus avatakse 20. novembril 2023. 

Kaasava eelarve ideede hääletusel saab osaleda vähemalt 14-aastane isik, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinn. Iga hääletusel osaleja saab hääletada kuni kahe endale meelepärase idee poolt oma elukohajärgses linnaosas.

Hääletamine avatakse esimesel hääletuspäeval ning toimub digitaalselt keskkonna taotlen.tallinn.ee vahendusel, kuhu tuleb enne sisse logida riigi autentimisteenuse TARA abil. Hääletaja saab end autentida nii ID-kaardi, mobiil-ID, smart-ID kui ka välisriigi kasutajana.

Paberil hääletamiseks on võimalik külastada Tallinna Linnakantselei teenindusbürood (Vabaduse väljak 7) või vastava linnaosa valitsuse esindust.


Eelnev menetlus

Pärast ideede esitamise lõppu vaatab ekspertkomisjon üle kõigi linnaosade esitatud ideed, et hinnata nende teostatavust. Ideid analüüsitakse nii ajalisest, rahalisest, tehnilisest kui ka õiguslikust aspektist, samuti hinnatakse nende vastavust baasnõuetele.

Komisjonil on õigus anaüüsi ja hindamise käigus sarnaseid ideid omavahel liita ja täiendada. Samuti on komisjonil õigus jätta avalikust hääletusest kõrvale ideed, mis ei ole kaasava eelarve projekti raames teostatavad. Täpsemad kriteeriumid leiad Tallinna Linnavolikogu määrusest Tallinna linna kaasava eelarve menetlemise kord

Viimati muudetud 30.08.2023