Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Kaasava eelarve korduma kippuvad küsimused 2022/2023

Kes saab esitada ideid Tallinna kaasava eelarve jaoks?

Kaasava eelarve projekti võib ideid esitada igaüks.

Kuidas selgitatakse välja võiduideed?

Tallinna Linnavalitsuse moodustatud ekspertkomisjon hindab pärast ideede kogumist nende teostatavust ja vastavust kehtestatud nõuetele. Sõelale jäänud ideed lähevad rahvahääletusele, kus enim hääli saanud ideed viiakse ellu 2023. kalendriaasta jooksul.

Milline on Tallinna linna roll kaasava eelarve protsessis?

Tallinna linn korraldab kogu protsessi: informeerib avalikkust kaasava eelarve algatamisest, kogub, hindab ja tutvustab ideid avalikkusele ning korraldab väljavalitud ideede elluviimise. Samuti otsustab linn reeglite üle: milline on kaasava eelarve maht, mitu ja milliseid ideid saab esitada rahastuse saamiseks, kuidas hinnatakse reeglitele vastavust jpm. Linna ülesandeks on ka kaasava eelarve käekäigul silma peal hoida: analüüsida, kas see täidab oma eesmärke, kas info jõuab elanikeni, kas protsessis osaleb soovitud hulk inimesi jpm.

Milline on ekspertkomisjoni roll Tallinna kaasava eelarve protsessis?

Ekspertkomisjoni ülesandeks on ideede teostatavuse hindamine. Ideede teostatavust analüüsitakse nii ajalisest, rahalisest, tehnilisest kui ka õiguslikust aspektist, samuti hinnatakse nende vastavust baasnõuetele.

Komisjonil on õigus analüüsi ja hindamise käigus sarnaseid ideid omavahel liita ja täiendada. Samuti on komisjonil õigus jätta avalikust hääletusest kõrvale ideed, mis ei ole kaasava eelarve projekti raames teostatavad. Täpsemad kriteeriumid leiad Tallinna Linnavolikogu määrusest „Tallinna linna kaasava eelarve menetlemise kord“.

Kes on ekspertkomisjoni liikmed?

Sõltumatud valdkonna eksperdid, kes suudavad korrektselt hinnata ideede maksumust ja ajakulu ning tehnilisi, avaliku ruumi planeerimise ja õiguslikke aspekte.

Komisjoni liikmete hulka kuuluvad: Keskkonna- ja kommunaalamet, Spordi- ja noorsooamet, Transpordiamet, Linnaplaneerimisamet, finantsteenistus, linnaosavalitsuste esindajad ja valdkonna eksperdid väljastpoolt (linnaplaneerijad, maastikuarhitektid, ettevõtjad jne).

Kes saab hääletada?

Tallinna linna poolt elluviidavad ideed selgitatakse välja rahvahääletusel, kus saab osaleda vähemalt 14-aastane isik, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinn. Iga hääletusel osalev isik saab hääletada kuni kahe endale meelepärase idee poolt oma elukohajärgses linnaosas.

Näiteks: kodanik, kelle sissekirjutus on Kristiine linnaosas, ei saa hääletada Pirita, Nõmme ega teiste linnaosade all pakutud ideede üle.

Miks saab hääletada ainult registreeritud elukohaga Tallinna elanik?

Hääletus on suunatud eelkõige registreeritud elanikele, kuna nemad panustavad oma maksutuluga linnaeelarvesse, mille eest kaasavat eelarvet tehakse.

Milline on minimaalne häälte arv, et Tallinna kaasava eelarve projekt õnnestuks?

Selleks, et tagada kaasava eelarve legitiimsus ja luua lisandväärtust võimalikult paljudele, on iga linnaosa jaoks kehtestatud minimaalne hääletajate arv: Kristiines, Nõmmel ja Pirital – 500 inimest; Haaberstis, Mustamäel, Kesklinnas ja Põhja-Tallinnas – 1000 inimest; Lasnamäel – 1500 inimest.

Näiteks kui kodanik esitab oma idee, mis läheks realiseerimisele Nõmme linnaosas, siis projekti õnnestumise eelduseks on, et Nõmme linnaosas on kaasava eelarve projektide osas hääletanud vähemalt 500 inimest. Seetõttu on kõigi ideede esitajate huvides kaasava eelarve kui tervikliku projekti tutvustamine ja levitamine kogukonnas. Arvesse läheb kogu hääletajate arv linnaosas, mitte üksiku idee häältearv. Viimane otsustab selle, milline idee võidab hääletuse ja läheb realiseerimisele, kui on täidetud minimaalne hääletajate kvoot linnaosas. Kui minimaalne hääletajate kvoot mõnes linnaosas ei täitu, siis jääb kaasava eelarve projektimeeskonnal õigus tähtaegu muuta.

Kui minu idee ei haaku kaasava eelarve projektiga?

Kui idee ei haaku täielikult kaasava eelarve tingimustega, siis anna meile oma ettepanekust sellegipoolest teada. Näiteks kui idee on teostatav praktiliselt kohe või ei nõua suuri eelarvelisi vahendeid. Tihti leiavad esitatud ideed teostust hiljem kaasava eelarve väliselt või lisatakse need linna arengukavasse. Vajadusel saab meiega ühendust võtta lehel mainitud kontaktidel.

Viimati muudetud 07.09.2022