Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Kaasava eelarve tutvustus 2022/2023

​​​​Mis on Tallinna kaasav eelarve?

Kaasav eelarve tähendab seda, et kõik Tallinna elanikud saavad esitada oma kogukonnale meelepäraseid ideid, mida linna raha eest võiks rajada. Arvestada tuleb, et kaasava eelarve raha saab kasutada üksnes avaliku kasutuse ja vaba juurdepääsuga objektide jaoks.

Esitatud ideede teostatavust hindab ekspertkomisjon ning sõelale jäänud ideed liiguvad edasi tutvustamisele, arutamisele ja seejärel rahvahääletusele.

Igas linnaosas saab aastas ellu viia ühe, kaasava eelarve tingimustele vastava projekti, mille linnaosa elanikud on ise välja pakkunud ja mis on saanud hääletusel kõige enam hääli.

Kaasaval eelarvel on palju pakkuda nii linlasele kui ka linnale

Kaasav eelarve

  • loob hea platvormi kogukondi edendavate ideede esile kerkimiseks;
  • tõstab elanike teadlikkust sellest, kuidas omavalitsuse majandamine toimub;
  • annab omavalitsusele vahetut tagasisidet elanike soovidest ja vajadustest;
  • suurendab kodanikuaktiivsust ning annab omavalitsusele ideid, kuidas oma elanikke rohkem kaasata;
  • paneb elanikud ühiselt mõtlema ja tegutsema, suurendades sidusust ja kogukonnatunnet;
  • aitab saavutada linna arengustrateegilisi eesmärke.
Tallinna kaasava eelarve protsessi kohustuslikud osad tagavad läbipaistvuse

Raha kasutamise nõuded. Kaasava eelarve raha eest elluviidav idee peab pakkuma avalikku hüve, olema avalikus kasutuses ning ei tohi tekitada omavalitsuse eelarvele edaspidi ebamõistlikke kulusid.

Avalikud arutelud. Kaasava eelarve protsessis korraldatakse kõigile huvilistele avatud teemakohaseid arutelusid.

Ekspertkomisjoni moodustamine. Ideede teostatavust hindav komisjon koosneb ekspertidest, kuhu kaasatakse ka oma ala asjatundjaid, kes suudavad korrektselt hinnata ideede maksumust ning teisi olulisi näitajaid.

Aruandekohustus. Kogu protsessi korraldus peab algusest lõpuni olema selge ja läbipaistev. Kaasava eelarve korraldajad annavad linna ametlikes kanalites infot nii teostatud kui ka teostamata projektidest, samuti jagatakse tagasisidet protsessis osalejatele.

Lõplik otsustamine toimub rahvahääletusel. Kui ekspertkomisjon on hinnanud ideede teostatavust ning vastavust linnavolikogu kehtestatud tingimustele, suunatakse sõelale jäänud ideed rahvahääletusele. Iga linnaosa viib ellu ühe kõige enam hääli saanud idee.

Protsess 2022/2023
Tallinna linna kaasava eelarve etapid

25. august - 9. september 2022: kaasava eelarve eelnõu ettevalmistamine ning menetlus linnavalitsuses, linnaosakogudes ja linnavolikogus

12. september - 2. oktoober 2022: ideede kogumine (infopäevad ideede esitamise võimaluste tutvustamiseks, ideekorje veebikeskkonnas ja posti teel)

3. oktoober - 18. november 2022: ideede teostatavuse hindamine (ideede täpsustamine autoritega ja sõelumine ekspertkomisjonis) ja ekspertkomisjoni läbinud ideede tutvustamine ja avalikud arutelud

21. november - 4. detsember 2022: avalik hääletamine

Eelarve suurus

Tallinna kaasava eelarve realiseerimiseks 2023. aastal on kavandatud 1 000 000 eurot. Kogusummast 75% jaotatakse linnaosade vahel võrdselt ning 25% jaotamisel võetakse arvesse linnaosa elanike arvu jooksva aasta 1. juulil.

Linnaosa Eelarve
Haabersti 120 694  €
Kesklinn 130 465 €
Kristiine 112 117 €
Lasnamäe 159 377 €
Mustamäe 130 803 €
Nõmme 114 606 €
Pirita 104 478 €
Põhja Tallinn 127 460 €

 

Viimati muudetud 28.09.2022