Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Nõmme kaasava eelarve ideed

Nõmme kaasava eelarve ideed

Tallinna kaasava eelarve realiseerimiseks 2022. aastal on ette nähtud Nõmmel 114 934 eurot. Ekspertkomisjoni otsusega pääseb Nõmme linnaosas hääletusele 14 ideed.


Nõmme keskuse vaateala/rekreatiivala Nõmme1

Nõmme keskuse vaateala koosneb äraolemise aladest Nõmme turu jalakäijate silla ümbruses. Siin saab kiikuda, pikniku pidada, välikontoris tööd teha ja vaateid nautida. Ettepanek hõlmab vaatetorne silla otstes, pikniku ja vaba aja ala - puitterrasside rajamist ning nende vahele paigutatud lastele mõeldud elemente (ronimispallid, liivakastid). Ala on täiendatud päikese- ja vihmavarjudega, võrkkiikedega puude vahel ja näituseraamidega kergliiklussillal. Asukoht: Ehitajate tee T17 ja T18. Lisainfo: https://www.dropbox.com/sh/mf73xn5w3njtwkx/AAAX23flzrK6u_6eFpJR4ENPa?dl=0 

Idee esitajad: Ülle Maiste, Meelis Luukas

Kood hääletusel: Nõmme1


Nõmme avatud linnamesila Nõmme2

Nõmmel võiks olla mesila, mis populariseeriks linnamesindust, koolitaks mesindusest huvitatud täiskasvanuid ja oleks partneriks koolidele noorte loodushariduse valdkonnas. Idee väärtus seisneb erinevate valdkondade sünergias. Avatud linnamesila idee ühendab linnakeskkonna, elukestva õppe, keskkonnahoiu ja noorte loodushariduse valdkonna. Projekti lisaväärtuseks on mesi, mida võiks jagada lasteaedadele. Asukoht: koolide või lasteaedade katused, Harku ja Pääsküla raba.
Idee esitaja: Margus Nurk

Kood hääletusel: Nõmme2


Jõulinnakud Hiiu staadionile ja Nõmme Spordikeskuse terviserajale Nõmme7

Nõmme Spordikeskuse terviserajad, mis paiknevad ka Hiiu staadioni juures, on väga populaarsed kõigi tallinlaste seas. Aastas liigutakse seal üle 500 tuhande korra. Et õues liikumist veelgi mõnusamaks teha, siis soovime luua 2 välijõusaali, mis koosnevad mõlemad streetworkout seadmest ning reguleeritavate raskustega jõuseadmetest, mis on sama kvaliteedi ja mugavusega kui heades sisejõusaalides, aga trenni saab teha looduses värskes õhus. Asukoht: Hiiu staadioni korvpalliväljaku juures ja Nõmme Spordikeskuse olemasoleva jõulinnaku sees. https://www.dropbox.com/sh/9j04u6ecnvfcnhp/AADPkNSRZeniNtNHt6w5N6RMa?dl=0
Idee esitaja: Alo Lõoke

Kood hääletusel: Nõmme7


Glehni promenaad Nõmme8

Rajame Glehni promenaadi Nõmme keskusest lossini! Ettepanek kujundada Nõmmel Glehni kuju juurest lossi ja pargini viivad teed, rajad ja teeperved ühtseks esinduslikuks promenaadiks. Promenaad aitab kaasa järgmistele eesmärkidele: kehtivas Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala teemaplaneeringus ja hiljuti kehtestatud Nõmme üldplaneeringus on promenaadi trass planeeritud kergliiklusteena; promenaad seoks tervikuks maastikukaitseala klindi astangu pealse osa ning looks arusaadava juurdepääsu Glehni lossi ja parki Nõmme keskusest; tagaks ühistranspordiga, jala ja rattaga liikujatele mugava ja ohutu liikumisteekonna; promenaad parandaks piirkonna elanike jalutamise võimalusi ning Glehni lossi, pargi ja tähetorni leitavust ja kasutust. Promenaadi kujundus „jutustaks“ Nõmme kujunemise lugu. Promenaad on kavandatud olemasoleva metsaraja kohale maastikku sulanduva lookleva ja muutuva laiusega teena. Rajatav lõik asub raudteetammile rajatud kergliiklustee ja Vana-Mustamäe tn 22 kinnistu vahel paralleelselt Vana-Mustamäe tänavaga. https://drive.google.com/file/d/1ZceZEr0TziTBWX-uFxtEbk-55gMAXUE1/view
Idee esitaja: Jaak-Adam Looveer

Kood hääletusel: Nõmme8


Nõmme suusahüppetorni K50 hüppemäe visioon Nõmme10

Ideelahendus äratab uuele elule Nõmme mäel kurvalt kõrguva suusahüppetorni, andes sellele meelelahutusliku väärtuse. Hüppetorni kõrgemale korrusele on kujundatud laiendatud platvorm, milleni viivad nii trepp kui ka lift. Idee realiseerumisel saavad silmapiiri vaadelda lisaks sportlastele ka piirkonna elanikud ja teised huvilised. Idee on pakutud sellise arhitektuuriga, mis säilitab hüppetorni funktsioneerimise spordirajatisena. Idee on oluline, kuna aitab säilitada maamärgilist objekti, tõstab selle väärtust ja pakub Nõmme elanikele ägeda vaatamisväärsuse. Asukoht Vana-Mustamäe tn 16. https://drive.google.com/drive/folders/13Rb3I6gsBm62iD6H2VISoD75PZ9Y34Sz?usp=sharing
Idee esitaja: Ragnar Jaaniste

Kood hääletusel: Nõmme10


Nõmmet sümboliseeriv käbi kujuline lava Vabaduse parki Nõmme11

Käbi kujuline metsalava on inspireeritud Nõmme sümbolist männikäbist ja rõhutab oma naturaalse vormiga just Nõmme eripära. Lava koosneb omavahel ühendatud puiduga kaetud “soomustest”, moodustades suurepärase akustikaga kõlakoja. Rajada saab amortiseerunud ning täna elektriühenduseta Vabaduse pargi kõlakoja asemele. Tegemist Nõmme sõlmpunktiga, kuhu saavad sõbrad ja pered kokku tulla ning koos aega veeta. https://drive.google.com/drive/folders/160IW1D_7EpDwZ2U-l0v8w2ciD_yQoSB3
Idee esitaja: Birgit Pukk

Kood hääletusel: Nõmme11


Betoonist rulapark Pääsküla noortekeskuse ette Nõmme12

Pääsküla noortekeskuse esisele platsile rajada betoonist rulapargi elemendid, et parandada noorte esktreemspordiga tegelemise võimalusi Nõmmel. Õues tegutsemine ja samal ajal enda arendamine on noortele suureks abiks. Asukoht: Rännaku pst 1
Idee esitaja: Kristiina Jürman

Kood hääletusel: Nõmme12


Tirdi puhkepark Pääskülas Nõmme15

Roheala jalutamiseks ja istumiseks, mis sobib ka vanemaealistele ning koeraomanikele. Pargist saaks edasi jalutada piki korrastatud rabaäärset jalgteed ning annaks ümberkaudsetele elanikele võimaluse jalutada kodu lähedal. Ala peaks oleks valgustatud ning sinna võiks lisada ka grillimiskohad. Asukoht: Tirdi tänava, Vabaduse puiestee 205a ja Pääsküla raba vaheline maa-ala
Idee esitaja: Urve Erm, KÜ Teelise 7 juhatus

Kood hääletusel: Nõmme15


Koerte mänguväljak Trummi tänava piirkonda Nõmme16

Koerad mängima, kui ise suusatad! Trummi piirkonnas ei saa koeri lasta vabalt jooksma, sest läheduses on alati palju sportlasi ja jalutajaid. Piiratud koerteala lahendaks probleemi. Asukoht: Trummi 21, võrkpalliplatsi lähedusse
Idee esitaja: Ilona Lille

Kood hääletusel: Nõmme16


Parkmetsade servade kaitsmine parkimise eest Nõmme17

Ennetame seadusevastast parkimist haljasaladel, eriti parkides. Selleks paigaldame pargi ümber piirde, näiteks heki või keskkonda sobituvad, nt puidust immutatud, ümarpostid, mis takistaksid autoga parki sõitmist.
Idee esitaja: Sander Heinsalu

Kood hääletusel: Nõmme17


Nõmme Tervisekeskuse eest turvaliselt üle autotee Nõmme22

Ettepanek parkimise ümberkorraldamiseks Nõmme Tervisekeskuse ja raudteejaama vahel, et tagada jalakäijate turvalisus. Autosid on hommikuti raudtee tänaval väga tihedasti ning ka lapsed ootavad ja jooksevad tihti üle tee raudteejaama suunas. Jalakäijate ülekäik ja liikluse ümberkorraldamine aitaks turvalisust tõsta. Asukoht: Jaama 11, 14 ja 18 vaheline ala.
Idee esitaja: Airi Lall

Kood hääletusel: Nõmme22


Rattamajad ja -parklad Nõmme ühissõidukipeatustesse Nõmme23

Nõmme linnaosa on aedlinn, kus ühissõiduki peatus ei asu kohe kodu ees. Selleks, et muuta ühistranspordi meeldivamaks, peab ka olema viimane kilomeeter koju mugav. Seetõttu pakungi välja idee rajada kõikidesse Nõmme rongipeatustesse rattamaja ning bussipeatustesse rattaparklad (nt. Bikeep), et inimesed saaksid paremini valida, kuidas minna kooli, tööle või poodi. Näiteks Laagri raudteejaam vajaks korralikku valvega rattaparklat ning miks mitte lisada sinna varikatus nagu tehti Vana-Pääsküla bussipeatuse kõrval olevale uuele rataste hoiustamise kohale.
Ühendatud idee: Karl Pillak; Kristi Tohvri

Kood hääletusel: Nõmme23


Laste ja noorte mänguväljak kodu lähedal Pääskülas Nõmme30

Ohutu mängukoht Pääsküla männide all. Ettepanek ehitada Pääskula jäätmejaama lähedale mänguväljak, Raba tänava poole, mis asub jäätmejaama lähedal. Seal elavatel lastel pole muud kohta mängimiseks kui keset teed, sest mänguväljak läheb ainult üle Vabaduse tee, mis pole ka ohutu lapsele üksi ületamiseks. Idee aitaks tagada laste aktiivse eluviisi Nõmme mändide all. Asukoht Kärbi ja Raba tn vahel
Idee esitaja: Jaana

Kood hääletusel: Nõmme30


Tallinna luulerada Nõmmele Nõmme34

Tallinna luulerada: 30 luulefragmenti Eesti nüüdisluuletajatelt, mis teevad tiiru peale tervele hansalinnale! Need on elulised pisimomendid, mis sunnivad suurlinna lõpmatute voolude keskel korraks peatuma ja väljuma vähemalt hetkeks oma rutiinsest elutempost. See on nagu kultuuriline terviserada, mis annab inimestele tegevust ja põhjust avastada linnaosi, kus nad ehk kunagi varem pole käinud. Rada on kõige mugavam läbida jalgsi, ratta või ühistranspordiga!
Idee esitaja: Reijo Roos

Kood hääletusel: Nõmme34


Teised linnaosad: Haabersti  Kesklinn   Kristiine  Lasnamäe  Mustamäe  Pirita  Põhja-Tallinn

Tagasi avalehele

Viimati muudetud 13.12.2021