Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Korruptsiooniennetusest

Korruptsiooniennetusest

Korruptsiooni ennetamise eest vastutav isik Tallinna Kadaka lasteaias on direktor, kes ka teavitab töötajaid ametiseisundist.
Direktori kontaktandmed: tel +3726775680, e-post [email protected].

Töökohad, millega kaasneb ametiseisund, on õppealajuhataja ja direktori asetäitja majandusalal vastavalt 10.04.2023 käskkirjale nr 1-2/3.
Ostumenetluse eest vastutav isik on määratud 26.10.2023 käskkirjaga 1-2/10.

HA korruptsiooni ennetamise juhendi leiab SIIT. 

Veebikoolitused korruptsiooni ennetuse kohta leiab SIIT.
 

Teated toimingupiirangu kohaldamata jätmise kohta

Vastavalt korruptsioonivastasele seadusele on ametiisikul keelatud toimingu või otsuse tegemine, kui:

1) otsus või toiming tehakse ametiisiku enda või temaga seotud isiku suhtes;
2) ametiisik on teadlik tema enda või temaga seotud isiku majanduslikust või muust huvist, mis võib mõjutada toimingut või otsust;
3) ametiisik on teadlik korruptsiooniohust.

Korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 3 punktide 4, 5 ja 7 kohaselt ei kohaldata toimingupiiranguid
ja avaldatakse teade veebilehel:
1) kui ametiisiku asendamine ei ole võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu;
2) toimingute või otsuste puhul, millega avalikku ülesannet täitev asutus tagab oma töö korraldamise, välja arvatud teenistusalased otsused;
3) linnaasutuses, kui kohaliku omavalitsuse üksuse eripära arvestades oleks toimingupiirangu kohaldamine avaliku huvi seisukohast ebamõistlik.

Toimingud puuduvad.

 

Viimati muudetud 15.03.2024