Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Laps läheb kooli

Laps läheb kooli

Kõigile rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavatele lastele on tagatud koolikoht ühes munitsipaalkoolis. 

Koolikohustuslik on laps, kes saab 1. oktoobriks 7-aastaseks.

Esimeste klasside õpilastele elukohajärgse kooli määramise taotlusi saab Tallinna Haridusametile esitada 1.-15. märtsini.

Taotlusi saavad 1.–15. märtsini esitada Eesti Rahvastikuregistri (RR) andmetel Tallinnas elavad isikud.

Soovitame taotluse esitada eKoolis, sest see on lihtne ja kiirelt teostatav.

Vanem peab ennast logima eKooli IDkaardiga (ID-kaart, Smart-ID vms). Kui on taotlus esitatud eKoolis, saab vanem oodatud  vastuse koolikoha määramise kohta ekirjana.

Pabertaotlusi võetakse vastu Tallinna Haridusametis (Estonia pst 5a, 3. korrus).

Taotluste vormid on nii eKoolis kui ka haridusameti kodulehel avatud 1. märtsist.

Koolikohtade määramisel arvestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning Tallinna linnas kehtiva korra alusel eelkõige elukoha lähedust koolile ja õdede-vendade õppimist samas koolis, võimalusel ka vanemate soove. Kui mõne kooli läheduses elab rohkem lapsi, kui koolis on õppekohti, siis võidakse arvestada isikute elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise aega, eelistades neid, kelle registrikanne on varasem.

Kui lapsevanemad ei ole taotlust esitanud, määratakse elukohajärgne kool RR andmete alusel. 

Lastevanematel, kelle lapsed on 1. märtsiks saanud koolikoha ülelinnalise vastuvõtuga koolis, ei ole vaja enam taotlust esitada.

Lasnamäe Põhikoolis, Ristiku Põhikoolis, Tallinna Heleni Koolis, Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikoolis, Tallinna Tondi Põhikoolis ja Tallinna Kadaka Põhikoolis – saab õppima asuda Rajaleidja nõustamismeeskonna soovituse alusel.

Juhul, kui laps on Eesti rahvastikuregistri järgi Tallinna elanik, kuid ei asu õppima Tallinna munitsipaalkooli esimeses klassis, tuleb lapsevanemal sellest kindlasti  teavitada Tallinna Haridusametit vastava vormi või alloleva kontakti kaudu.

Koolikohuslasest lapsele väljastab lasteaed koolivalmiduskaardi, kus on kirjeldatud lapse arengunäitajad vastavalt õppekavale. Koolikohustuse east nooremale lapsele väljastab lasteaed hinnangu lapse koolivalmiduse kohta.

Kogu esimesse klassi astumisega seotud info leiab Tallinna Haridusameti kodulehelt /est/haridus/Esimesse-klassi-astumine .

Lapsevanemate küsimustele vastavad vajadusel Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna spetsialistid.

Tallinna Haridusamet (Estonia pst 5a, 10143 Tallinn) on avatud:

E 08.15-17.45; T, K, N 08.15-16.45 ja R 08.15-15.45.

Lisateave:

Tallinna Haridusamet

Tel 6404590

[email protected] 

Kui laps lõpetab lasteaias käimise, tuleb vanemal lasteaiale esitada sellekohane avaldus.   Avalduse alusel saab lapse lasteaiast välja arvata.

 

Viimati muudetud 21.02.2024